ERP Academy: Образованието е грижа на цялото общество

Отговорността за по-доброто образование не е само на Министерството на образованието и науката (МОН), a и на цялото общество, включително и бизнеса – тази позиция застъпиха специалисти от ИТ бранша по време на конференцията Educate to Create, организирана в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Компаниите могат да направят важни стъпки, за да подпомoгнат развитието на образованието и доближаването му до реалните изисквания на обществото. Инициативата трябва да дойде и от двете страни, а положителни примери в тази насока вече има не малко, посочи Анастас Шопов, представител на Българската асоциация за информационни технологии (БАИТ) и ERP Academy.

Конференцията в София Тех Парк се фокусира върху възможностите за повишаване креативността на младите хора в Европа и подобряване на техните дигитални умения, перспективите пред технологичното образование и партньорството с бизнеса.

„Младите образовани хора са най-големият актив на технологичната индустрия и активната работа в сферата на образованието е важна част от дейността на БАИТ. Затова имаме работна група по образование, която си сътрудничи много тясно с Министерството на образованието и науката“, подчерта Атанас Шопов.

Той наблегна още на редовните срещи, на които се дискутират възможностите за по-тясно партньорство между образованието и бизнеса. „Организираме и множество инициативи, при които специалисти от бизнеса стават гост-лектори в университетите, представяме най-новите технологии и тенденции, включваме се в създаване на учебната програма по предмети, свързани с информационните и комуникационни технологии“, разказа Шопов пред международната аудитория на форума.

Той даде пример и с образователната организация ERP Academy, която успя да обедини множество водещи компании от сегмента на бизнес софтуера и да реализира редица успешни образователни инициативи, съвместно с различни университети.

Коментари по темата: „ERP Academy: Образованието е грижа на цялото общество”

добавете коментар...

  1. ха

    >реалните изисквания на обществото
    Какво значи образование според реалните изисквания на обществото? То сега си е 100% такова. Ако идеята е изистванията са да се произвеждат трудолюбиви пчелички за бизнеса – това е вече друго изискване… Както се казва, който не иска университет (който да припомня, че не е задължителен), вече може да си завършва софтуерни академии и да отива да работи.

    >младите хора … и подобряване на техните дигитални умения
    Ще подобряваме уменията на хората, закърмени с GSM-и и компютри??? Вероятно като насърчим евросъюза да даде поредните пари за усвояване в тази насока. Както се казва всеки си дърпа към чергата, дори и претенциите му да са необосновани.

Коментар