Теленор отчете ръст на приходите и печалбата

Общите приходи на Теленор през първото тримесечие възлизат на 168 млн. лв.

Теленор България запазва ръста на приходите, печалбата и средния приход от потребител през първото тримесечие, сочи публикуваният днес финансов отчет на телекома за периода януари-март 2018 г.

Общите приходи на компанията за първото тримесечие възлизат на 168 млн. лв. (170 млн. лв. по новия стандарт за представяне на финансови отчети, в сила от 1 януари 2018 г.), в сравнение със 159 млн. лв. за същия период на миналата година.

Печалбата на Теленор преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) възлиза на 62 млн. лн. (63 млн. лв. по новия стандарт), спрямо 61 млн. лв. година по-рано, сочи още финансовият отчет на телеком оператора.

Теленор е инвестирал 8 млн. лв. през тримесечието, докато за същия период на миналата година инвестициите са били на стойност 5 млн.лв.

Финансовият отчет на Теленор за първото тримесечие показва ръст на приходите и печалбата

Броят на абонатите е намалял с 41 хиляди спрямо предишното тримесечие, но средният месечен приход от потребител (ARPU) се е покачил от 12,9 лв. през първото тримесечие на миналата година до 14,2 лв. (13,7 лв. по новия стандарт) през Q1 2018.

През март т.г. Теленор подписа споразумение за продажба на своите активи в Централна и Източна Европа на PPF Group за сумата от 2,8 милиарда евро. Сделката включва изцяло притежаваните от Теленор предприятия в Унгария, България, Черна гора и Сърбия, както и доставчика на технологични услуги Telenor Common Operation.

Коментар