Предприятието на бъдещето – базирано на облака и данните

В модерния свят „по заявка” инфраструктурата е автоматизирана и самообслужваща се и предоставя незабавна услуга, казва Мартин Мозер (снимка: Рада Станева / TechNews.bg)

HPE цели да намали влиянието на производството си върху околната среда чрез снижаване до 80% на вредните емисии към 2025 година. До 50 на сто от консумираната електроенергия в компанията ще бъде доставяна от възобновяеми енергийни източници, като дългосрочната цел е увеличаване на този процент до 100.

Технологичният гигант планира също така да намали въглеродния отпечатък чрез подобряване на енергийната ефективност на продуктите в портфолиото си 30 пъти. Тези глобални екологични цели на HPE очерта Мартин Мозер, директор продажби „Хибридна ИТ инфраструктура и свързаност”, CEEMA, по време на конференцията „Интелигентни ИТ решения. Посока: Изкуствен интелект”, организирана от Хюлет Пакард Ентърпрайз управлявана от Селектиум.

Компанията обяви нови продукти в областта на сървърите за хибридна ИТ среда, интелигентната платформа за данни, съхранението в хибридните инфраструктури, хибридния облак и др. Всички тези технологии изграждат предприятието на бъдещето. То е едновременно ориентирано към краищата и сърцевината на мрежата (данните не се съхраняват в дейта центъра, а в границите на мрежата), базирано на облака и задвижвано от данните.

„На предприятията е необходим е нов подход, който включва неконвенционална архитектура, неконвенционално програмиране и неконвенционални акселератори”, заяви Мартин Мозер (снимка: Рада Станева / TechNews.bg)

Днес динамичната инфраструктура се ползва „по заявка”. Докато в стария свят тя предоставя ръчен и последователен процес на доставка, в модерния свят „по заявка” (aaS) инфраструктурата е автоматизирана и самообслужваща се и предоставя незабавна услуга. „На предприятията е необходим нов подход, който включва неконвенционална архитектура, неконвенционално програмиране и неконвенционални акселератори”, подчерта Мартин Мозер.

„Нашето стратегическото предимство е в това, че инвестираме в най-добрите в областта си служители, технологии и партньори, което ни предоставя възможност да предлагаме решения за силни бизнес резултати на клиентите”, каза в заключение мениджърът.

Виктория Лазова

Виктория Лазова

Коментар