AI изисква нови умения и нов вид образование

Със сигурност изкуственият интелект няма да остави хората безработни, но може би ще промени начина, по който работят – около това мнение се обединиха участниците в кръгла маса на HPE форум (снимка: Мария Малцева / TechNews.bg)

Изкуственият интелект може в много ситуации да бъде по-добър във вземането на решения, отколкото естественият разум, защото е лишен от емоционалността на човешкото същество. Същевременно той може да бъде изключително находчив и дори хитър.

Със сигурност AI няма да остави хората безработни, но може би ще промени начина, по който работят. За да се случи промяната за добро, днес трябва да обърнем внимание на образованието – и в областта на високите технологии, и в другите сфери. Около това виждане за бъдещето на изкуствения разум се обединиха група технологични специалисти, които се събраха на кръгла маса днес в рамките на конференцията „Интелигентни ИТ решения. Посока: Изкуствен интелект”, организирана от Хюлет Пакард Ентърпрайз управлявана от Селектиум.

На първо време трябва да сме наясно, че при изкуствения разум става дума не само за натрупването на огромно количество данни, но и за достъпа до тях и начина, по който те се превръщат в процес на вземане на решение, сподели Дан Попа, регионален мениджър във Veeam. Хубавото в случая е, че човекът има емоции и това понякога повлиява решенията му, докато изкуственият разум няма емоции, той е „студен” и напълно рационален.

„Човекът има емоции, понякога говори непремерено, понякога прибързва – всичко това го няма при изкуствения интелект”, заяви Анджей Кувачук, старши архитект софтуерни решения в Red Hat. „Затова той е по-склонен да взема решения по-правилно от човека – поне в ситуациите, в които емоционалността няма как да не окаже влияние”.

В същото време компютрите могат да заимстват от човека някои тънкости във вземането на решения. Един пример за това е фактът, че компютър бе „научен” да играе покер и да блъфира в играта.

„Всички знаем, че компютрите са много добри в много игри, но ние избрахме да накараме компютър да играе покер. Знаете, там има един аспект на непредвидимост – скритите карти. Ние научихме машината да блъфира”, разказа Мартин Мозер, директор продажби „Хибридни ИТ инфраструктури”, HPE. Фактът, че един компютър може да бъде научен да заимства от човека поведенчески модели, не го прави емоционален, но помага за неговото по-добро представяне.

Вечният въпрос дали в крайна сметка изкуственият разум и роботите ще изместят човека и ще го оставят безработен продължава да среща различни гледища сред специалистите, видя се на конференцията за интелигентни ИТ.

Участниците в кръглата маса бяха единодушни, че e настанало време да се промени самото образование в сферата и на високите технологии, и в други области (снимка: Мария Малцева / TechNews.bg)

Според някои, изкуственият разум няма как да застраши труда на хората, но ще доведе до преразпределение на ролите. Това е процес, на който вече сме били свидетели с навлизането на автоматиката в много индустрии – машината улеснява и ускорява повторяемите, рутинни операции, докато човекът поема по-различна роля, изискваща отговорност, креативност.

На свой ред това означава, че в близко бъдеще професионалистите, които ще „отстъпят” част от работата си на машините, ще трябва да се преориентират към друг тип умения – към качества, които машините няма как да имат. Това са най-вече така наречените меки умения. Все пак може да се окаже, че има професии, които ще бъдат изместени и по-конкретно тези, които изискват средно ниво на компетентност, според Кувачук.

От друга страна, развитието на изкуствения разум отваря и много нови възможности. В сферата на разработването на алгоритми за AI и машинно самообучение има много място за развитие. Специално в България е наличен голям потенциал, смята Георги Робев от SAS. Според него, у нас има брилянтни специалисти, които проявяват удивителни способности.

И това не е всичко. Редно е да очакваме да се зародят много нови индустрии, посочи Джим Нийнан, архитект бизнес решения, VMware. Отговорността на технологичната индустрия е да помогне на хората да разберат как ще се променят нещата и как ще се развият технологиите.

Участниците в кръглата маса бяха единодушни, че всичко това води към един важен извод: настанало е време да се промени самото образование в сферата и на високите технологии, и в други области. Университетите ще променят ролята си сериозно, тъй като машините вече ще поемат работата на „обикновения работник”. Всяка индустрия ще има нужда от специалисти с изцяло нов профил на знание.

Мария Малцева

Мария Малцева

Коментари по темата: „AI изисква нови умения и нов вид образование”

добавете коментар...

 1. Изидорус Б.

  ****

  В статията някой се опитва да ни убеди, че A.I. има предимството на студения интелект във вземането на важните решения. А емоционалността на човека е представена като съществен недостатък във взимането на решения.

  Дали е така наистина?

  Емоциите наистина разбъркват Ума, и пречат на жестоката ефективност, необходима на бизнеса и на военните. В свръх-конкурентната и свръх-жестока бизнес среда проявата на човешки емоции и човешки чувства се възприема като ненужна слабост, която само отдалечава баснословните печалби.

  Съвсем не е новост, че в бизнеса се ценят хора с “изрязани” емоции, човешки роботи, които без да мигнат, могат да затрият бъдещето на мнозина.
  Особено ценени са такъв тип хора в банковия сектор, където се вземат решения за милиони човешки съдби.
  Така че не е изненада, че Бизнеса се спира на студения изкуствен интелект, когато трябва да се вземат управленски решения в полза на бизнеса и печалбите. Разбира се този ИИ е с предварително зададени параметри, които подсигуряват акционерите, че ИИ няма да се обърне срещу тях и печалбите им.

  Така ИИ , който ще навлезе в банковия сектор , ще мачка хората с нечувана скорост. ИИ няма да има емоции и чувства, които да пречат , а само един свръх-студен разум.

  Да, обаче без коригиращия ефект на чувствата и емоциите има риск да бъдат взети изключително погрешни решения, които да закопаят Човечеството.
  ИИ е началото на края.

Коментар