Близо 80% от внедрилите IoT са претърпели пробив

Сигурността днес е най-трудният за управление аспект на корпоративните ИТ ресурси, заяви Джозеф Саруханян, старши търговски мениджър на Aruba за EMEA (снимка: Мария Малцева / TechNews.bg)

Интернет на нещата е най-голямото предизвикателство за сигурността на корпоративните ИТ системи днес. Атаките към фирмените компютърни ресурси сами по себе си са доста сложни и опасни, но IoT прави ситуацията още по-сложна. Това заяви Джозеф Саруханян, старши търговски мениджър в ЕМЕА Aruba, днес по време на конференцията „Интелигентни ИТ решения. Посока: Изкуствен интелект”, организирана от Хюлет Пакард Ентърпрайз управлявана от Селектиум.

„Aruba е позната като компания за Wi-Fi решения, което днес е не просто въпрос на удобство, а на необходимост – но от времето, когато бяхме фокусирани само в Wi-Fi, минаха доста години. Днес ние сме специализирани в софтуерно дефинираните бизнес услуги”, сподели Саруханян.

По думите му, сигурността днес е най-трудният за управление аспект на корпоративните ИТ ресурси и в светлината на „големите данни” и изкуствения интелект е най-трудното предизвикателство.

Границите на ИТ атаките вече са почти изцяло размити. Около 80% от виртуалните нападения използват съвсем валидни параметри за достъп и проникване в ИТ системите, сочи статистиката на Aruba.

66% от организациите отчитат, че имат „слаба или дори никаква” способност да гарантират сигурността на IoT, посочи Джозеф Саруханян (снимка: Мария Малцева / TechNews.bg)

Същевременно атаките стават все по-сложни. „Нападателите са перфектни – тихи и зли”, коментира Саруханян. Средно 8 седмици е времето на „узряване” на една ИТ атака – тоест тя е добре планирана и се провежда тихо, бавно и систематично.

На фона на тази сложна ситуация идва настъплението на „интернет на нещата”. Той прави корпоративните данни още по-уязвими. 84% от всички, които са внедрили някакви IoT решения, са претърпели някакъв пробив, показва статистиката на Aruba. 66% от организациите отчитат, че имат „слаба или дори никаква” способност да гарантират сигурността на IoT.

Мария Малцева

Мария Малцева

Коментар