Project Cortex – „мрежа на знанието” за бизнеса

Project Cortex доставя на хората информацията, от която се нуждаят в контекста на работния процес
(снимка: Microsoft)

Всички данни, натрупвани в една организация, се превръщат в полза тогава, когато бъдат осмислени и разбрани – точно това обещава да направи Project Cortex, най-новият бизнес-инструмент в Microsoft 365, който компанията обяви днес на конференцията Microsoft Ignite 2019 в Орландо, Флорида.

Създателите му го определят като „кръстоска между мощен организатор на корпоративно съдържание и дигитален „портиер”, който предоставя на хората информацията, от която се нуждаят в контекста на техния работен процес.

Project Cortex е нова услуга в Microsoft 365, която използва изкуствен интелект, за да „осмисли” данните в организацията и автоматично да ги организира в споделени теми. Това би трябвало да превръща натрупаните данни в „мрежа на знанието”. Ролята й е да осигурява на работещите цялото знание, необходимо за изпълнение на задачите бързо, ефективно и пълноценно.

По този начин би трябвало да се извлича информация от всички корпоративни хранилища на данни така, че тя да се превърне в ценно знание, вместо да стои заключена в грижливо прибрани документи, забравени диалози и някога гледани видеоклипове.

Преминаването на корпоративните инфраструктури в „облака” носи много предимства, включително намаляване на разходите и рационализиране на всички дейности. Използвайки изкуствен интелект, Microsoft 365 вече ще може да идентифицира, организира и предоставя знания в организацията така, че да предложи точната информация в точното време за всеки работещ. Това следва да е в услуга на най-доброто оползотворяване на колективните знания с цел постигане на максимално добри резултати.

Project Cortex превръща натрупаните данни в интерактивно хранилище на знания
(снимка: Microsoft)

„Днес обявяваме Project Cortex в Microsoft 365, първата нова търговска услуга, откакто пуснахме Teams. Project Cortex използва изкуствен интелект, за да разсъждава върху данните в организацията и автоматично да ги организира в споделени теми. Освен това доставя подходящи знания за хората в организацията чрез тематични карти и тематични страници”, обясни Джаред Спатаро, корпоративен вицепрезидент за Microsoft 365.

Project Cortex превръща натрупаните данни в интерактивно хранилище на знания – предлагайки „интелигентно съдържание” – за анализ на документи и създаване на сложни модели на съдържание. Чрез машинно обучение специалистите мога да научат системата как да разбира полу-структурирано съдържание и да извличат знания.

По думите на Спаторо, въз основа на съдържанието, което една организация вече има в SharePoint, Cortex свързва съдържанието в Microsoft 365 и всички външни системи, като позволява на организацията да управлява информацията си и да оптимизира процесите сигурно, законосъобразно и ефективно.

Коментар