Ключови тенденции в ИТ за бизнеса през 2020 г.

През 2020 г. една от основните цели на компаниите ще бъде пълното възстановяване на данни за минути
(илюстрация: CCO Public Domain)

Увеличаване на броя на приложенията от критично значение за компаниите, нарастваща популярност на контейнеризацията и софтуерно-дефинирания подход в управлението на данните се очертават като ключови тенденции в ИТ сферата през 2020 година, според анализ на компанията Veeam Software. Също така повечето компании ще заменят остарелите архивиращи решения с нови, вместо да ги актуализират, а акцентът в процеса на копиране и възстановяване на данни ще се измести към фазата на възстановяване.

През 2020 г. броят на критичните приложения за компаниите ще се увеличи. По-рано организациите биха могли да посочат кои приложения са критични и кои не, но нарастващата зависимост от цифровата инфраструктура направи това разграничение неправилно.

Прекъсването на работата на приложенията струва на организациите средно 20,1 милиона долара годишно, а загубата на данни от критични приложения се измерва средно със 102 450 долара на час. През 2019 г. 54% от компаниите признават, че са загубили доверие на клиентите, поради прекъсвания, според доклад на Veeam за управление на облачните данни. Следователно, всяко приложение вече е критично.

Използването на контейнери – абстрактни типове данни, които изолират приложението от операционната система – ще се среща все по-често. Благодарение на контейнерите, микроуслугите се опаковат с техните зависимости и конфигурации, така че разработката и внедряването им стават по-лесно и по-бързо.

През 2020 г. използването на контейнери ще доведе до по-бързо създаване на софтуер чрез възможностите на DevOps, а Kubernetes ще засили статута си на най-популярната платформа за контейнерна оркестрация. Според прогноза на 451 Research, пазарът на контейнери ще достигне 4,3 милиарда долара до 2022 г., докато през 2020 г. все повече и повече организации ще разглеждат контейнерите като основна част от своята ИТ стратегия.

През 2020 г. организациите все по-често ще използват технологии за управление на облачни данни (CDM), за да ги направят достъпни във всички среди за съхранение. Следването на принципа „вашите данни там, където ви трябват, и когато ви трябват” е възможно само в резултат на стабилна CDM стратегия, така че значението на управлението на облачните данни само ще расте.

Според проучването, 29% от организациите непрекъснато архивират и копират приоритетни приложения. През 2020 г. основната цел на компаниите ще бъде пълното възстановяване на данни в рамките на минути. Освен за осигуряване на достъпност на данните, пълният набор от резервни копия може да се използва за изследвания, разработка и тестване. Така данните ще помагат да се вземат информирани решения за развитието на дигиталния бизнес.

През следващите 12 месеца софтуернодефинираният подход към управлението на данните ще играе все по-важна роля. Инфраструктурата като код (IaC) намалява времето и разходите за управление на инфраструктурата на няколко места, тъй като позволява на организациите да създадат инфраструктурен шаблон за функционалност и след това да го разгърнат във всички среди и места за съхранение на данни.

Автоматизирането на процедурите за репликация и използването на публични облаци осигуряват точност, гъвкавост и мащабируемост, което прави внедряването на приложения бързо и лесно. 77% от компаниите използват софтуер като услуга (SaaS), така че софтуерно-дефинираният подход към управлението на данни в момента е от значение за по-голямата част от предприятията.

Важна тенденция през 2020 г. ще бъде замяната, а не актуализирането на технологиите за архивиране. Организациите ще предпочетат простотата, гъвкавостта и надеждността на своите решения, за да гарантират непрекъснатост на бизнеса. Според статистиката, през 2019 г. компаниите преживяват внезапни прекъсвания средно пет пъти. Притесненията относно наличността на данните при използване на остарели решения подтикват организациите да преминат към пълната им замяна.

Сред факторите, влияещи върху прехода от актуализации към замяна на решенията за архивиране, са разходите за поддръжка, липсата на възможности за виртуализация и използване на облака, недостатъчно бързият достъп до данните и сложността на управлението.

Коментар