Почти половината фирми предават хартия за рециклиране

Офисите са готови да дадат хартията си за рециклиране, ако преди това е минала през шредер
(снимка: CCO Public Domain)

46% от фирмите предават използваната си хартия за рециклиране, останалите 54% я изхвърлят, а близо 60% не знаят, че освен хартия, на рециклиране подлежат и други офис консумативи като маркерите, например, показва проучване на Офисмарт, данни от което разпространи InfoGraffiti.

Въпреки че почти половината отговорили компании заявяват, че рециклират, потенциалът за вторично използване на ресурсите и преработката им е по-голям. 94% от анкетираните са готови да дадат хартията си за рециклиране, ако преди това е минала през шредер (48%) или имат договор и гаранции за конфиденциалност от събиращата организация (46%).

Загубите за обществото и природата от това, че все още недостатъчно се рециклира у нас, са значителни. По данни на БНБ, в страната се подписват близо 1 500 000 кредита годишно. Ако всеки от тях е средно по 140 страници документация за двете страни, това означава 210 000 000 страници или 12 500 мъртви дървета, ако не се рециклира хартията само в този сектор.

Опазването на личните данни е приоритет на всички компании и затова е важно те да изискват от фирмите, които събират отпадъците им, гаранция как се унищожават те, съветват специалистите от бранша.

Коментари по темата: „Почти половината фирми предават хартия за рециклиране”

добавете коментар...

 1. :o)

  Нека си зададем въпросите :

  Държавата ни , дорасла ли е за истинско Рециклиране?
  Има ли изградена структура това да става лесно и бързо?
  Сигурни ли сме дали се рециклират на 100% материалите от жълтите контейнери?

  И после да хвърляме вина за дърветата върху бизнеса и хората…

Коментар