MailStore Server – лесно и надеждно имейл архивиране и управление

MailStore Server e едно от водещите в света решения за имейл архивиране – лесно за инсталиране и поддръжка, с повече от 60 000 клиента

Бизнес организации от всякакъв тип и размер могат да избират и използват най-различни имейл среди. Но независимо дали са предпочели локален имейл сървър или облачна услуга като Office 365, винаги са възможни различни потенциални проблеми, свързани със сигурността и управлението на цялата имейл система и прилежащите й файлове.

Когато се говори за имейл сигурност и управление, се разглеждат потребителите и техните имейл клиентски програми за вписване, локално съхранените данни, PST файловете, съхранените бекъп данни, правните изисквания и други фактори, като например мигрирането на данните между локалната и облачната среда.

От ключово значение е всичко това да бъде контролирано и подсигурено, така че собствениците на бизнеса и служителите да са доволни, като обикновено за целта се разчита на ИТ отделите. И тук на помощ идва решението MailStore Server. Не само мениджърите на организации и техните потребители, но също така и ИТ администраторите могат да се възползват от предимствата на това качествено решение за архивиране на имейл съобщения.

Използването на решение за архивиране на имейл съобщенията като MailStore Server дава редица предимства на мениджърите и ИТ администраторите. Ето най-важните от тях:

Бързо търсене на информация в имейли и прикачени файлове

Независимо дали се използва облачна услуга или локална система за имейл съобщения, винаги има нужда от бързо и точно търсене на всякакво съдържание. Понякога е препоръчително да се упражни контрол над търсенето, тъй като то може да затормози имейл сървъра. Налице е също риск да няма достъп до цялото съдържание, то да не се съхранява и достъпва централизирано. Технологията на MailStore Server дава възможност за централизирано съхраняване на цялото имейл съдържание на организацията и прави архивираните данни бързо достъпни от оторизираните лица.

Цялостен архив чрез използване на журнал

Воденето на журнал от MailStore Server позволява запис на целия входящ, изходящ и вътрешен за организацията имейл трафик. По време на изпращане и получаване, копие от имейл съобщението се запазва в отделна пощенска кутия. MailStore Server след това въвежда всички съобщения в собствен, отделен архив. Всичко това се случва, без да се изисква каквото и да е потребителско действие, което спомага да се предотврати инцидентното или умишленото изтриване и манипулиране на данни. Целта на тази процедура е да се съхрани интегритетът на архива, дори когато потребителите изтриват писма от техните пощенски кутии.

Намаляване на натоварването на имейл сървъра

Имейл съобщенията могат да се премахнат от сървъра веднага щом бъдат напълно архивирани, което означава, че натоварването на сървъра е регулирано и намалено. Същевременно това позволява да се опрости съхранението на бекъп данните, като се намали дисковото пространство, което те заемат. Също така се улеснява цялостната поддръжка на бекъп данните и се съкращава значително времето за създаването им, заедно с разходите за хардуер, поради намалените изисквания за размера на складираните данни.

Лесно възстановяване на имейл съобщения и редуциране на PST файловете

Потребителите могат сами да възстановяват имейл съобщения от архива към техните пощенски кутии, без да е необходима допълнителната намеса на ИТ администратор. По този начин отпада необходимостта от PST файлове, които носят потенциален риск за сигурността и натоварват работните станции на потребителите. Отказът от използване на PST файлове за имейл администрация води до по-лесно управление, извличане и съхранение на пощенски съобщения от критична важност за организацията.

Елиминиране на квотите за обем на писмата в пощенските кутии

Архивирането на имейл сървъра позволява поддържане на постоянна, по-ниска стойност на обема на данните, като елиминира нуждата от налагане на квоти за обема на писмата в пощенските кутии. ИТ администраторите няма да се притесняват постоянно за наличното дисково пространство, а на потребителите няма да се налага да създават локални PST файлове за съхранение на имейл съобщения.

В допълнение, MailStore Server – като едно от водещите в света решения за имейл архивиране – е лесен за инсталиране и поддръжка, стабилен и надежден продукт. Повече от 60 000 клиента разчитат на него, като същевременно те са спомогнали за тестване и подобряване на качеството на решенията на MailStore Software GmbH. Компанията изтъква още няколко предимства на своя продукт:

Бързо и лесно инсталиране. Решението може да се инсталира бързо на всеки Windows компютър, без да е необходима външна база данни, тъй като MailStore Server разполага със собствена база данни. Всички необходими компоненти се интегрират автоматично веднага след инсталацията. Настройките на MailStore включват управление на потребителите, дефиниране на стратегия за архивиране, задаване на политики за съхранение на данните, права за достъп, одит на действията и др.

Опростено архивиране. MailStore Server поддържа всички популярни имейл системи, то е лесно за използване и поддържане, тъй като няма обременяващи системни изисквания.

Отлична техническа поддръжка. Висококвалифицираният екип от експерти по поддръжката от страна на производителя отговоря на въпроси бързо и ефикасно и е в състояние да предостави помощ при тестването на продуктите.

Цялостна онлайн документация. MailStore Server Help предоставя изчерпателна информация по всякакви технически въпроси, свързани с решението. На разположение са полезни документи, включително ръководства за имплементация, които описват как да се настрои MailStore Server конкретно за всеки вид имейл система.

MailStore Server се разпространява на нашия пазар от официалния дистрибутор КОМПЮТЪР 2000 България.

Коментар