Общините по-бързо да възприемат е-плащания

Общинските администрации трябва по-бързо да се включат към средата за електронни разплащания, заяви министър Николай Василев на семинар във Варна, организиран от Центъра на електронно правителство в града и консорциум СТОРМА, включващ българската фирма Стемо и немската Матерна.

Основна задача на Министерството на държавната администрация и административната реформа е създаване на ефективна и прозрачна администрация, способна да отговори на очакванията на гражданите и бизнеса, каза още Василев. МДААР предложи на администрациите система за надеждна и защитена е-поща, както и платформа за поддържане на сайтове.

Семинарът се проведe в рамките на проект „Интегрирано административно обслужване на централно и местно ниво и предоставяне на публични услуги”, разработен от МДААР. Той стъпва върху необходимостта от изграждане на работещ модел на електронно управление, чийто основен фокус е интегрирането на информацията, процесите и услугите в административните органи.

Проектът завършва структурата на централните системи на електронното правителство и осигурява на общинските и областните администрации експертен потенциал за следващите 2 години. За целта в страната са създадени експертни центрове в София (Хюлет-Пакард България), Сливен (Сименс България) и Варна (Стемо и Матерна).

Като партньор в консорциум СТОРМА, Стемо изгради технологичната инфраструктура на една от трите взаимосвързани мрежови опорни точки на електронното правителството – Центърът на компетентност по електронно управление в териториален център гр. Варна, който ще обслужва северно-централна и североизточна България и ще осигурява експертно-консултативна дейност”, каза Георги Тихов, управител на Стемо.

Очакваните положителни резултати от проекта са намалена административна тежест в резултат на по-ефективното организиране на дейностите за изпълняване на услуги, намаляване на разходите по обслужването в дългосрочен план и повишаване на прозрачността, добави Николай Томов, ръководител проект в софтуерна къща Стемо. Ще бъдат постигнати също по-добра координация между звената в рамките на административната структура и между отделните административни структури, както и по-добра комуникация и обратна връзка с потребителите.

Коментар