Българинът инвестира едва 2,4% от спестяванията си

Инфлацията топи 2 млрд. лева годишно от спестяванията ни
(снимка: CC0 Public Domain)

Близо 2 милиардa и 19 милиона лева годишно са загубите, които спестяванията на българите търпят само от инфлацията. При официалната статистика за инфлацията (4,2% за януари 2020 г. спрямо януари 2019 г.) и средните лихви по депозитите (около 0,57%), се получава годишна загуба от 3,63% от спестяванията (към декември 2019 година).

Влоговете на българите, в категорията между 5 и 50 хил. лв. са на обща стойност 26,12 млрд. лв., или средно 15 хил. лв.  Притежателите на такива влогове  обикновено са най-активната инвеститорска група в растящи компании по света, според финансовите консултанти.

Българинът инвестира едва 2,4% от спестяванията си в собственост в компании. В Източна Европа този процент е 20% от спестяванията. Най-голяма част от семейния бюджет инвестират в акции и други инвестиции в собствен капитал в Швеция и Финландия. Там този тип инвестиции представляват 40% от активите на домакинствата.

Германските семейства са най-консервативните в това отношение измежду 34 други държави и все пак инвестират 11% от активите си в акции и собствен капитал и  засилват интереса си през последните години. Класацията и данните са за 2018 на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Михаела Холмайер, ръководител на тенденциите на капиталовия пазар в DAI (Германски фондов институт), заявява, че увеличението на интереса към растящи компании се дължи на два фактора. „Хората започват да се интересуват защото Dax [германският индекс на фондовите пазари на сини чипове] е във възход повече от десетилетие. Вземете предвид ниския лихвен процент по спестовните сметки и ще разберете защо вниманието им наистина се обръща към намирането на алтернатива”,  каза тя.

„Любопитното е, че на този фон на губещи депозити в България, в момента има близо 15 хил. компании, които през последните три години растат годишно с над 25% на приходите от продажби и на оперативната печалба. Те представляват добра инвестиционна възможност – много по-атрактивна от инвестициите в имоти, например”, коментира Виктор Манев, съосновател на Impetus Capital.

По неговите думи, сред тези компании има една малка част, около 200, с близо 500% годишен ръст през последните години. Те са в секторите на услугите, транспорта и строителството, допълва Манев.

Европейската централна банка обяви миналия месец, че ще запази досегашното рекордно ниско ниво, което предвещава продължителен период на пропуснати  ползи за българските спестители. Основният лихвен процент на заемите на ЕЦБ остана под 1% вече близо седем години.

Коментар