Бизнесът възлага на AI грижата за поверителността

AI приложенията имат голям потенциал в защитата на личните данни
(снимка: CC0 Public Domain)

Към 2023 г. повече от 40% от технологиите, използвани за проверка на компаниите и правителствените агенции за спазване на правилата и законите за поверителност, ще се основават на изкуствен интелект. Сега техният дял е 5%, показва проучване на Gartner.

Специалистите по защита на данните се стремят да гарантират, че цялата обработвана информация е под контрол, но това не може да стане без технически решения. Тук на помощ идват приложенията с изкуствен интелект, които намаляват административната тежест и ръчната работа.

Инструментите, базирани на AI, могат да помогнат за решаване на проблемите с големия брой заявки за предоставяне на права на потребителите – те не само намаляват огромните разходи на компаниите, но и възстановят доверието на клиентите, коментира Барт Уилемсън, вицепрезидент по изследвания в Gartner.

Според проучването, две трети от компаниите заявяват, че им трябват две или повече седмици, за да отговорят на едно искане за достъп до определени данни. Често това се прави ръчно, а средната цена на тези работни процеси е приблизително 1400 долара, които се натрупват във времето.

Според Уилемсън, законите за поверителност, като например „Общият регламент за защита на данните” (GDPR, приет от ЕС), са вдъхновили много други юрисдикции по целия свят. В момента повече от 60 държави по света предлагат или разработват законодателство, насочено към защита на данните и неприкосновеността на личния живот.

Cisco твърди, че компаниите, които инвестират в конфиденциалност и сигурност, започват да получават голяма финансова възвръщаемост. Проучване сред 2800 специалисти по сигурност в 13 страни показва, че 40% от компаниите са получили поне два пъти по-голяма полза от разходите за обезпечаване на защитата.

Средно за всеки 100 долара, изразходвани за подобряване на поверителността, компаниите получават финансова полза за бизнеса в размер на 270 долара. По-специално, тази полза се изразява в намаляване на изтичането на данни, намаляване на забавянията в продажбата на стоки и услуги, разработване на иновации, увеличаване на гъвкавостта и конкурентните предимства.

Всяка компания, участвала в проучването, харчи за защита на данните от 500 хиляди до 2 милиона долара. Средната инвестиция е 1,2 милиона долара, а средната възвръщаемост надвишава 2,7 милиона долара. В големите компании възвръщаемостта е още по-голяма и възлиза на около 4 милиона долара.

Коментар