ТУ-София посреща кандидат-студенти на 5 и 6 март

Дните на отворените врати целят да повишат интереса на младежите към инженерното образование
(снимка: ТУ-София)

Кандидат-студенти ще могат да посетят лабораториите на Технически университет – София в „Дни на отворените врати”, които висшето учебно заведение организира на 5 и 6 март т.г.

Инициативата цели да запознае кандидат-студентите с възможностите за обучение и с добрите перспективи за професионално развитие. Поканени са ученици от София и страната и всички, които имат интерес към инженерните науки.

ТУ-София отваря вратите на над 50 факултетни лаборатории по оптоелектроника и оптични комуникации, видеокомуникации и технологии, електрически апарати и релейна защита, импулсна, цифрова и микропроцесорна схемотехника и  много други.

Преподаватели ще представят съвременни системи и технологии в областта на компютърните науки, електрониката, телекомуникациите, машиностроенето, мехатрониката, транспорта и други.

Студентският клуб по роботика е организирал уъркшоп, по време на който ще се правят демонстрации по запояване на платки, а гидове на учениците ще бъдат студенти от Студенския съвет на ТУ-София.

Дните на отворените врати целят да повишат интереса на младите хора към инженерното образование. ТУ-София има една от най-високите оценки – 9,56 – по институционалната акредитация сред български университети в момента.

В рейтинговата система на висшите училища в България за поредна година ТУ-София е на първо място в 6 професионални направления: „Електротехника, електроника и автоматика”, „Енергетика”, „Комуникационна и компютърна техника”, „Машинно инженерство”, „Общо инженерство”, „Транспорт, корабоплаване и авиация”.

Коментар