Mastercard и myPOS развиват финтех услуги в Европа

POS терминалите и мобилните плащания улесняват търговците в малкия и среден сегмент
(снимка: Mastercard)

Mastercard и българската компания myPOS подписаха стратегическо партньорство, което цели засилено въвеждане на технологиите за картови разплащания сред малките и средни предприятия (МСП) в Европа.

МСП са основният играч в европейската икономика. Според данни на Европейската комисия за периода 2018/2019, те представляват 99,8% от активните нефинансови бизнеси. Въпреки това, възможността за плащане с карта в тези предприятия все още не е достатъчно развита.

Това отчасти се дължи на липсата на подходящи за МСП технологични решения за приемане на картови разплащания, но от друга и на липсата на информираност за ползите от картите и съществуващите разплащателни алтернативи. Използването на този тип технологични решения ще подпомогне търговците за достигане до по-голям брой клиенти и до ускорено развитие на бизнеса им.

Според проучване на Mastercard за нуждите и предизвикателствата на МСП сектора в страните от ЦИЕ, малките и средни предприятия в България през 2018 г. представляват 91,8% от активния бизнес в икономиката. Новооткритите малки и средни бизнеси често виждат като препятствие придобиването на ПОС терминал, поради различни изисквания и регулации, както и поради липса на знания за използването на новите технологични продукти, предлагащи платежни услуги и решения.

В същото време, по данни на Mastercard за разпространението на ПОС терминалите в България през 2019 г., става ясно, че почти всички запитани търговци (93%) са въвели възможността за електронно плащане в предприятията си, поради засилено търсене от страна на клиентите.

Основаната в България компания myPOS адресира именно улесняването на достъпа до ПОС терминал за търговците в малкия и среден сегмент, предлага незабавно усвояване на получените средства и достъп до допълнителни платежни услуги при необвързващи  и гъвкави условия. Откакто компанията оперира на българския пазар, броят на търговците в страната, използващи myPOS решения, надхвърля 6 000.

В партньорство с Mastercard, българската компания ще развива иновативните финтех услуги извън пределите на страната. myPOS вече оперира в 30 европейски държави, където е предпочитано платежно решение от около 100 000 малки и средни бизнеси.

Коментар