Отличиха центъра за върхови технологии GATE

„GATE има за основна цел да създаде европейска екосистема, която да бъде е мост между научната общност и индустрията”, заяви Силвия Илиева (вдясно), координатор на проекта
(снимка: GATE)

Екипът на центъра за върхови технологии GATE получи първата си награда по време на конференцията „Хоризонт Европа – образование, иновации, научни изследвания”, която се проведе преди броени дни във Варна.

„GATE има за основна цел да създаде европейска екосистема, която да бъде мост между научната общност и индустрията. Това признание ни показва, че се движим в правилната посока за повишаване на международния престиж на България в европейското изследователско пространство”, сподели Силвия Илиева, координатор на проекта GATE.

Институтът „Големи данни в полза на интелигентното общество” (GATE) е първият център за върхови постижения в България, поел ролята на катализатор за интегриране и разширяване на научните постижения и иновации в приоритетни области като големите данни и изкуствения интелект на регионално и европейско ниво.

GATE развива научноизследователски капацитет и потенциал в тези области, като формира следващото поколение водещи учени чрез разширяване на съществуващата изследователска мрежа и установяване на дългосрочни споразумения със световни организации.

Същевременно Институтът изгражда устойчива екосистема от заинтересовани страни, като се фокусира върху технологичното сътрудничество между правителството, индустрията,  академичната общност и обществените организации в посока изкуствен интелект и интелигентни модели за взимане на решения основани на данни.

Институтът е създаден в рамките на проект за изграждане на Център за върхови постижения в областта на големите данни и изкуствения интелект, финансиран по мярката „Teaming Phase 2” на европейската програма за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020. Проектът е съфинансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Дирекция „Наука” в Министерство на образованието и науката извърши преглед на българското участие в Рамковата програма, както за целия ѝ период на изпълнение до момента, така и през 2019 г. На основа на този преглед и постъпилите номинации от членовете на Националната контактна мрежа в съответните направления бяха отличени 21 организации, сред които и екипът на института GATE.

GATE е съвместна инициатива на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Технологичния универитет Чалмърс (Швеция) и Чалмърс Индустриални Технологии (Швеция), които са водещи организации в стратегически инициативи в сферата на изкуствения интелект и умните градове.

Научните изследвания и иновациите в GATE са организирани в четири стратегически приложни области – Бъдещи градове, Интелигентно правителство, Интелигентна промишленост и Дигитално здравеопазване. Те са акцент в Българската стратегия за интелигентна специализация.

Коментар