БСК стартира е-борса за взаимопомощ

Е-борса ще улесни намирането на работа на засегнатите от кризата хора
(снимка: CC0 Public Domain)

Българската стопанска камара стартира „Е-борса за взаимопомощ”, където фирмите ще регистрират обяви за търсене или предлагане на продукти, услуги или възможност за ангажиране на служители, които в периода на извънредното положение не могат да бъдат натоварени и са поставени под риск от загуба на работно място.

За периода на извънредното положение, на засегнатите служители могат да им бъдат предложени допълнителни трудови договори при друг работодател, без това да е свързано с финансови ангажименти на самите работници или по отношение на основния им работодател.

С цел противодействие на потенциално некоректни действия (регистриране на фалшиви обяви, спам и др.), администраторите на БСК ще одобряват всяка обява в „Е-борса за взаимопомощ”, като преди това ще правят проверка на регистрирания по ЕИК.

В тази връзка, се налага събирането на лични данни от фирмите (ЕИК, лице за контакт, електронна поща и телефон), които ще се ползват единствено за целите на администрирането на базата при спазване на изискванията на GDPR.

Работодателите трябва да имат предвид, че макар целта на кампанията да е запазване на работни места, е необходимо съгласието на техните работници и служители, преди да бъдат предоставени данните им на други работодатели, подчертаха от БСК.

От камарата уточняват, че в е-борсата си БСК не събира лични данни на работниците, а само брой и професионални характеристики, които съответният работодател заявява с попълване на регистрационната форма.

С оглед екстремните срокове за разработка на електронната борса е възможно в началния етап на нейното съществуване да се появят дефекти (бъгове), които БСК се ангажира своевременно да отстрани.

„Надяваме се чрез тази инициатива да улесним, доколкото е възможно, връзката между отделни бизнеси, с което да минимизираме потенциалните щети от COVID-19 за икономиката”, заявиха от камарата.

Коментар