Предлагат проследяване на Covid-19 без нарушаване на права

Някои мерки срещу Covid-19 се тълкуват като нарушаване на човешките права
(снимка: CC0 Public Domain)

Българският технологичен стартъп Мимириум създава решение за проследяване и предотвратяване на инфекцията COVID-19, което запазва личната свобода и анонимност на потребителите.

С оглед предотвратяване и ограничение на заразата, правителствата в глобален мащаб предприеха най-различни мерки за контрол и наблюдение на хората – част от които нарушават правото им на лична свобода, комуникация и анонимност.

Проектът на Мимириум е своеобразно решение за най-ефективната и доказана към момента мярка за намаляване и спиране на вирусната инфекция, а именно – бърза идентификация на болни хора и техните възможни контакти.

Mimirium Anti-Pandemic Private Tracker е цялостна екосистема, която автоматично събира местоположение и медицинската информация на крайния потребител за проследяване и изчисляване на потенциални рискове от заразяване, както и за информиране на всички засегнати страни.

Екосистемата е съвкупност от различни инструменти, която проследява без да нарушава GDPR и други законови разпоредби за поверителност на потребителите, подчертава разработчикът.  Целта на системата е да подпомогне здравната система и обществото в този период на пандемия, без да компрометира основни човешки права.

От една страна, чрез мобилно приложение ще се съхраняват данни в криптиран вид с историята на местоположенията и времето локално на личното устройство на крайния потребител. Периодът на събиране на тази информация е 21 дни, след което данните се изтриват.

Тези данни не се предават или съхраняват на сървър, като не се събират и от компанията-създател на екосистемата – Мимириум. Достъп до тези данни ще има само потребителят и единствено с негово разрешение могат да бъдат извършени криптирани изчисления, отново локално на устройството.

Решение на Мимириум може да подпомогне здравната система и обществото в периода на пандемия
(илюстрация: Мимириум)

В случай, че изчисленията покажат контакт с друг потребител, идентифициран от медицинските власти като COVID-19 позитивен, то мобилното приложение активира известие към потребителя с призив за незабавен тест в медицинско заведение.

От друга страна, чрез онлайн платформа Mimirium Anti-Pandemic Private Tracker ще действа в улеснение на здравните специалисти при идентифициране и маркиране на случаи с инфекции, като предоставя отчет с локации и времева рамка. Медицинските лица ще могат да задействат известие за заразени потребители и да стартират кампания в дистрибутираната мрежа.

Платформата ще бъде налична само за лекари, като целият медицински персонал ще бъде предварително удостоверен. Чрез нея те ще могат да задействат предупреждения, когато установят случай на заболяване; да следят колко възможни заразени потребители са били идентифицирани от системата; да маркират цяла зона като заразна за определен период и т.н.

Технологията за екосистемата е цялостно разработена и изградена, като предстои създаването на мобилно приложение, достъпно през Google Play и Apple Store, както и изграждането на онлайн платформата.

Коментари по темата: „Предлагат проследяване на Covid-19 без нарушаване на права”

добавете коментар...

  1. D

    Идеята звучи интересно. Дано да тръгне проекта успешно.

Коментар