Volvo ще развива ускорено технологиите за автономност

Volvo Cars предприе разделяне на Zenuity, за да развива по-бързо автономните технологии
(снимка: Volvo Cars)

Volvo Cars ускорява развитието на технологиите за автономност, като разделя на две части компанията Zenuity, притежавана съвместно с Veoneer. По този начин предприятието за разработка на софтуер за автономно и асистирано управление ще увеличи максимално потенциала си.

Първата част на Zenuity е нова самостоятелна компания, която се фокусира върху разработването и популяризирането на автоматизиран софтуер за автономно задвижване. Тя ще бъде собственост на Volvo Cars.

А втората част ще се съсредоточи върху развитието и популяризирането на системите за асистенция на водача. Тя ще бъде интегрирана към Veoneer, разработчик на оборудване за автомобилна безопасност.

В момента Zenuity е съвместно предприятие на Volvo Cars и Veoneer. В рамките на това сътрудничество, Zenuity е разработила софтуерна платформа за асистенция на шофьора и системи за автономно управление, които предстои да се надграждат и развиват.

Като част от споразумението, операциите на Zenuity и служителите ѝ, работещи в Гьотеборг и Шанхай, ще бъдат преместени в новата компания, която е собственост на Volvo Cars. Операциите и служителите със седалище в Германия и САЩ ще бъдат прехвърлени във Veoneer.

Частта от Zenuity, притежание на Volvo Cars, ще се съсредоточи върху разработването на автоматизиран софтуер за автономно задвижване, който ще бъде представен в следващото поколение автомобили, базирани на SPA2 платформата на Volvo.

Новата компания ще остане отделна от Volvo Cars и ще управлява собствените си канали за дистрибуция. Очаква се фирмата да започне работа най-късно през третото тримесечие на 2020 г.

Коментар