Нова спецификация 800 GbE доразвива Ethernet

Ethernet продължава да се развива към по-високи скорости за нуждите на дейта центровете
(снимка: CC0 Public Domain)

Браншовата организация „25 Gigabit Ethernet Consortium”, посветена на разработката на спецификации за Ethernet от 25, 50 и 100 Gb/s, променя името си на Ethernet Technology Consortium (ETC) и същевременно обяви нов стандарт 800 GbE.

Целта на консорциума е да развива и популяризира Ethernet спецификации с по-високи скорости. ETC си сътрудничи с други индустриални групи и органи по стандартизация и наброява над 45 членове, включително индустриални лидери като Arista, Broadcom, Cisco, Dell, Google, Mellanox и Microsoft.

Една от първите спецификации, предложени от организацията след преименуването, е 800GBASE-R, която дефинира мрежови връзки 800 Gigabit Ethernet (GbE) в отговор на повишените изисквания на центровете за данни. С нея се въвеждат и нови MAC (Media Access Control) и PCS (Physical Coding Sublayer).

Въз основа на двата съществуващи набора от 400GbE спецификации на станарта IEEE 802.3bs, новата 800 GbE спецификация прави някои промени за предаване на данни по осем физически линии, поддържащи 106 Gb/s. Тя използва стандартна RS пряка корекция на грешки (544, 514), опростявайки съвместимостта със съществуващите спецификации на физическия слой.

Според разработчиците, 800 GbE се възползва максимално от съществуващите стандарти, за да улесни внедряването на многоскоростни Ethernet портове. Спецификацията 800 GbE вече е достъпна на уебсайта на консорциума.

Коментар