Успешните ИТ директори имат визия за растеж

Икономическите сривове могат да удвоят вероятността дадено предприятие значително да промени своя рейтинг. А онези, които попаднат в първите 25% по време на криза, обикновено запазват пазарното си предимство в продължение на средно три години, съобщиха днес представители на HP на форум за сторидж решения.

Технологиите играят важна роля при определяне на успеха на дадена компания преди, по време и след криза. В допитване от 2007 година 99% от главните изпълнителни директори споделят, че технологиите са от съществено значение за успеха на техните компании.

В едно ново световно проучване 38% от интервюираните заявяват, че гледат на настоящия икономически климат като на възможност за преструктуриране на технологичните им среди в бъдеще.

„Успешните ИТ директори съсредоточават усилията си не само върху стратегическо намаление на разходите, но и върху поддържането на дългосрочен бизнес растеж”, казва Ан Ливърмор, изпълнителен вицепрезидент HP Technology Solutions Group.

„Не става въпрос да се харчи повече: разходите за технологии на най-добрите ИТ организации са близо два пъти по-малки от тези на обикновените компании, като процент от постъпленията. Вместо това те правят стратегически инвестиции в технологии”, допълва Ливърмор.

HP представи нови продукти, решения и услуги, които позволяват на организациите да се справят със свиването на краткосрочните разходи в резултат от днешните икономически предизвикателства. В същото време новите решения поставят основите за излизане на компаниите от кризата по-силни и конкурентноспособни, посочиха от HP.

Обявените днес хардуер, софтуер и услуги позволяват на организациите да променят начина, по който произвеждат, разпределят и използват технологичните ресурси.

Решенията HP StorageWorks Storage-Area Network (SAN) Virtualization Solutions опростят разпределението, управлението и оптимизацията на виртуализирани сървърни среди и системи за съхранение на данни, като намаляват административните разходите с до 50%.

Подобреният HP SAN Virtualization Services Platform 2.1 (SVSP 2.1) е мрежово-базирано решение за виртуализация на системи за съхранение на данни, което увеличава наличния капацитет за съхранение. То оптимизира и дейностите по съхранение на данни като намалява времето, необходимо за миграция, копиране, бекъп и нови приложения. Според IDC, SVSP 2.1 позволяват на потребителите да намалят разходите си за закупуване на нови масиви за съхранение с до 50%.

Подобрените HP Data Protector софтуер и услуги предлагат едно решение за защита на данните за всички физически и виртуални среди. HP Data Protector поддържа редица възможности за бекъп, дедупликация и други услуги, като снижава с до 70% разходите.

Коментар