Xerox поема печатните операции на Procter&Gamble в световен мащаб

Xerox ще управлява печатните операции на Procter & Gamble Company (P&G) на световно ниво, спомагайки за намаляването на оперативните разходи на компанията с 20 – 25%. Петгодишният глобален договор за услуги гласи, че Xerox ще управлява печатната инфраструктура на P&G, включително офисните и домашно-базираните работни процеси.
Водещите индустриални решения на Xerox за аутсорсинг на печатни услуги – Xerox Office Services – помагат на организациите да намалят значително разходите си за IT и офисна инфраструктура. Това се постига чрез поемане от Xerox на управлението и поддържането на устройствата за обработка на документи – принтери, копири, факс машини и комбинирани устройства, както и пълен контрол върху печатните процеси и разходите, свързани с тях.
В сътрудничеството си с Xerox, P&G има възможност да си осигури значително и устойчиво намаляване на разходите си и да повиши нивото на удовлетвореност на потребителите, както и степента на доверие в компанията. P&G прогнозира намаляване на енергийните разходи за печат с 30 процента и на количеството изразходвана хартия с 20-30 процента на годишна база.
Опростяването на нашата глобална печатна структура спомага за повишаване на надеждността и ефективността на работните процеси в компанията,” каза Филипо Пасерини, ИТ изпълнителен директор и президент на Global Business Services в P&G. „Тази новаторска инициатива е още една крачка към целта „да бъдем дигитални” и да направим работното си място природосъобразно.”
С употребата на базирани на Lean Six Sigma методологии, Xerox Global Services ще предостави корпоративна стратегия, която се очаква да освободи стотици минути заетост на всеки от служителите годишно.
Xerox ще проведе обучение на служителите в P&G за работа с новата печатна среда, включващо съвети за оптимизиране на времето, необходимо за печат на документи. Като допълнение, Xerox ще създаде уеб портал за поддръжка и онлайн обучение за безпроблемно боравене с оборудването и консумативите.
Мащабът на договора с P&G е пример за начина, по който Xerox разширява лидерството си в управляваните принт услуги на световно ниво. Според Кен Уейлърщайн, вицепрезидент изследвания в Gartner, Inc., ”Управлението на документи на корпоративно ниво продължава да представлява едно от най-трудоемките, неефикасни и пренебрегвани възможности в компаниите за намаляване на разходите и увеличаване на производителността”
Ние вярваме, че договора с P&G ще даде знак на всички компании да извлекат повече ползи от печатната инфраструктура, в която са инвестирали.” каза Стивън Кронин, президент на Xerox Global Services. „Внедряването на управлявани принт услуги позволява на P&G да се концентрира върху същността на бизнеса си и в същото време да постигне устойчиво развитие.”
Корпорация Xerox бе ситуирана от Gartner, Inc. в зоната на лидерите в „Квадранта на влияние за управление на печатни услуги на световно ниво” и в „Квадранта на влияние за МФУ и принтери”. Квадрантите (зони) на влияние предлагат графично представяне на насоките на пазара, неговото развитие и участниците в него, според които Gartner оценява компаниите на базата на цялостна визия и експертиза.

Коментар