Глобалният сторидж гони 6,8 зетабайта тази година

Светът ще разполага с близо 7 зетабайта сторидж капацитет към края на 2020 г.
(снимка: CC0 Public Domain)

Въпреки рязкото намаляване на глобалните ИТ разходи, причинено от пандемията COVID-19, глобалната база за съхранение на данни ще продължи да нараства тази година, сочи експертен доклад на IDC.

Глобалният сторидж капацитет ще достигне 6,8 зетабайта (ZB, 10 на степен 21 байта) през 2020 г., което е увеличение с 16,6% в сравнение с 2019. Очакваното средногодишно нарастване за периода 2019-2024 г. ще бъде 17,8%, според доклада.

Обемът Global StorageSphere е кумулативен показател. С други думи, експертите на IDC го определят, като вземат предвид както съоръженията за съхранение, които са пуснати в експлоатация, така и тези, които излизат от експлоатация по различни причини.

До 2024 г. обемът на данните в Global StorageSphere ще нарасне до 8,9ZB. В същото време делът на пространството, заето с данни, ще се увеличи до 67,5% през 2024 г., което е със 7% повече отколкото в началото на разглеждания период.

Показателно е преразпределението между т.нар. „ядро”, в което се натрупват данните за постоянно съхранение, и периферията на Global StorageSphere. В периода от 2019 до 2020 г. делът на ядрото се очаква да нарасне от 40% на 60%.

По-голямата част от инсталираната база за съхранение е съставена от твърди дискове. Миналата година техният дял е бил 65%, но се очаква да намалее до около 54% в края на петгодишния период.

Коментар