Уникална апаратура въвеждат БАН и ТУ-Габрово

Evobeam апаратура позволява да се извършват технологични дейности в стандарт 4.0
(снимка: Igor Terekhov / Evobeam)

Иновативна инсталация за електроннолъчево заваряване и модификация на материали е въведена в експлоатация от учени на Института по електроника на БАН и Техническия университет в Габрово.

Уникалната апаратура Evobeam cube 400 е финансирана в рамките на Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии” по ОП „НОИР”. Инсталацията е напълно автоматизирана и позволява да се извършват технологични дейности в стандарт 4.0, свързан с модернизацията и конкурентоспособността на българската икономика.

Апаратурата е част от лаборатория „Интелигентни технологии, базирани на интензивни енергийни потоци” с ръководирел проф. дфн Петър Петров. В нея ще се извършват научно-приложни изследвания в областта на електроннолъчевото заваряване и повърхностна модификация на метали и сплави за нуждите на мехатрониката.

Дългогодишният опит на учените от института в областта на фундаменталните изследвания при взаимодействие на интензивни енергийни потоци с материали ще намери реализация при разработване на технологии за електроннолъчево заваряване и повърхностна модификация на детайли и компоненти за машиностроенето, мехатрониката, авиационната и военната промишленост, медицината и други отрасли на икономиката.

Ще се разработват технологии за получаване на нови материали и сплави с уникални физико-механични свойства за изработване на импланти, кардио стендове и други компоненти с биомедицинско приложение.

Възможностите на закупеното оборудване ще бъдат представени утре в Центъра за компетентност в ТУ – Габрово от проф. дфн Петър Петров – директор на Института по електроника на БАН.

Коментар