Нетера спря DDoS атаки при тестване защитата на банка

Целта на DDoS атаките е да засегнат и блокират свързаността с интернет
(снимка: CC0 Public Domain)

Българският телеком Нетера се справи успешно с тестове за пробив на DDoS защитата, проведени от световноизвестна корпорация. Компанията съобщи, че е спряла над 15 различни по вид и сложност DDoS атаки, насочени срещу неин клиент – българска банка от семейството на международна финансова група. 

В продължение на три часа сървърите на банката са били подложени на повече от 15 кибератаки от DDoS естество като Volume Based Attacks, Protocol Attacks и Application Layer Attacks, поясниха от Нетера.

Целта на подобни удари е да засегнат и блокират свързаността с интернет, както и да претоварят вътрешните ресурси от мрежата на финансовата институция. Успешните пробиви биха довели до загуба на връзка с външния свят, влошаване и спиране на работата на вътрешните системи и услугите на банката.

Сървърите са щурмувани от световноизвестна корпорация, наета от самата банка да проведе тестове за пробив на DDoS-защитата й. Нетера спря атаките успешно. Компанията прилага защита през облачна платформа, специализирано хардуерно оборудване и комбинация от двете.

Нетера предпазва от DDoS атаки от Layer 3 до Layer 7 включително. Облачната платформа може да спре атаки с големина над 1,8 Tbps, а специализираното хардуерно оборудване гарантира, че това няма да внесе допълнително времезакъснение.

Коментар