AMD отчете значим напредък в корпоративната отговорност

Служителите на AMD редовно отделят време и умения за общественото благо (снимка: AMD)

AMD обяви 25-тия си годишен доклад за корпоративна отговорност, в който прави актуализиран преглед на своите инициативи в тази насока. Отчетът хвърля светлина върху това как AMD и технологиите на компанията адресират устойчивия напредък в науката, проблемите на околната среда и подкрепата за обществеността.

През 2020 г. AMD надмина своята шестгодишна цел да постигне безпрецедентно 25-кратно подобрение на енергийната ефективност на мобилните процесори. Новият Ryzen 7 4800H е 31,7 пъти по-енергийноефективен от приетия като базов модел през 2014 г.

В отговор на пандемията COVID-19, компанията обяви фонд за осигуряване на научни организации с изчислителни ресурси, базирани на EPYC сървъри и Radeon Instinct графични карти за ускоряване на медицинските изследвания, свързани с коронавируса и други болести.

Освен това AMD поддържа организации за медицински услуги и хуманитарна помощ в глобален аспект, допринасяйки с над 1,2 милиона долара в грантове и стотици хиляди бройки лични предпазни средства.

AMD също така разширява ангажираността си към прозрачното отчитане във всички свои операции и вериги на доставки. Компанията цени опазването на околната среда и в момента изпреварва своя цел 2014-2020 за намаляване на парниковите газове, става ясно от отчета, публикуван тази седмица.

В допълнение, AMD повиши своята отговорност по отношение на веригите за доставки, като се ангажира 100% с директни доставчици и провежда одити на доставчиците, за да се гарантира, че всички работници имат безопасни условия на труд и към тях се отнасят с нужното уважение.

Отчетът акцентира също на факта, че AMD оказва положително въздействие върху общностите, където оперира, с фокус върху инициативите, свързани с науката, технологиите, инженерните дейности и математиката. Чрез партньорствата на AMD с образователни институции над 1000 ученици и учители се обучават в лаборатории, снабдени с новите поколения CPU и GPU, с непрекъснато включване на служители на компанията като доброволци в процеса.

Не на последно място, служителите на AMD редовно отделят време и умения за общественото благо. През 2019 г. компанията отчита 10% ръст на подкрепяните от нея доброволни усилия – както в образователни инициативи, така и в приготвянето на безплатна храна, почистване на паркове и др.

Коментари по темата: „AMD отчете значим напредък в корпоративната отговорност”

добавете коментар...

  1. Anonymous

    На снимката повечето служители на АМД са жени. Спирам да им купувам продуктите докато не станат поне 51% мъже.

Коментар