ФНИ обяви нов конкурс за проекти, свързани с Covid-19

Български научни колективи могат да участват в конкурс за Covid-19 с бюджет 600 000 лв.
(снимка: CC0 Public Domain)

Фонд „Научни изследвания” (ФНИ), съвместно с Националната фондация за природни науки на Китай и Беларуската републиканска фондация за фундаментални изследвания, отправя покана за проектни предложения за съвместни изследвания във връзка с пандемията от COVID-19.

Целта на настоящата процедура е подкрепа на дейности, свързани с международно научно-техническо сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в конкурса.

В конкурса могат да участват научни колективи от България, Китай и Беларус. Всяка от организациите ще финансира научните изследвания на колективите по одобрените проекти от съответната държава.

В съответствие с условията за международното сътрудничество в рамките на конкурса и общите процедури между трите организации, ще бъдат финансирани проекти, в които освен българския колектив, участват и партньори от Китай и Беларус, или само от Китай.

Научните области, в които ще бъдат финансирани проектите за фундаментални научни изследвания в конкурса, са:

  • Скрининг и разработване на широкоспектърни анти-коронавирусни лекарства;
  • Изследване и разработване на анти-коронавирусна ваксина;
  • Етиология и патогенни механизми на действие на вируси от животински произход и защитни имунни механизми срещу вируси;
  • Нови технологии за бърза и прецизна диагностика на коронавирус

Прогнозният общ бюджет на конкурса (за българските колективи) е 600 000 лв., съгласно ПМС 89 от 8 май 2020 г. Минималната сума за всеки отделен проект е 100 000 лв., а максималната – 200 000 лв.

Срокът за изпълнение на одобрените проекти е до 24  месеца, а срокът за подаване на проектните предложения е до 17 часа на 15 септември 2020 г. по електронен път към Фонд “Научни изследвания”. Повече информация и образци на документи за кандидатстване са достъпни на официалния сайт на  Фонд „Научни изследвания”.

Коментар