Майкрософт подкрепи гражданските организации

Една от най-големите неправителствени агенции за технологична подкрепа в САЩ, КомпуМентор (CompuMentor) на Майкрософт, избра Фондация „Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ) за стратегически партньор в България.

Гражданските организации у нас ще могат да използват възможностите на технологичния уеб сайт ТехСуп (TechSoup), получавайки достъп до дарителски програми за софтуер и хардуер. Програмата за дарения чрез TechSoup съществува благодарение на подкрепата от производителите на технологични продукти.

Майкрософт оценява огромното значение на гражданското участие и гражданските организации в процеса на демократизация. Това е главната причина да оказваме стратегическа подкрепа за гражданските организации в България”, каза Огнян Киряков, генерален директор на Майкрософт България на среща с неправителствени организации в София.

От програмата ще се възползват широк кръг организации – от местни читалища, през училищни настоятелства, до големи инфраструктурни организации, работещи в сфери като образование, култура, местно развитие, върховенство на закона, групи в неравностойно положение и др.

За българските неправителствени организации партньорството в технологичния сайт ТехСуп носи изключителна полза оперативно и стратегически. За първи път в съвременната история на гражданските организации те имат достъп до най-новите софтуерни продукти, при това, получени като дарение”, каза Илияна Николова, изпълнителен директор на ФРГИ.

Спестените средства ще могат да бъдат насочени към дейности, свързани с идеалната цел на организацията. Партньорството на ФРГИ и КомпуМентор е сериозна стъпка и в борбата с пиратството, допълни Николова.

Коментар