Български софтуер ще следи здравето на служителите в САЩ

iSelfCheck помага на компаниите да осигуряват безопасни работни места
(снимка: Сирма)

Българската софтуерна компания Сирма създаде иновативна система, която улеснява по-безопасното завръщане на работа на екипите и съвместните действия на работодатели и служители за осигуряване на по-здравословно работно място. Софтуерът е предназначен за клиенти на американския пазар, съобщиха от разработчика.

„В настоящата ситуация двата основни приоритета за фирмите са свързани с опазване здравето на служителите им и запазването на бизнеса, което от своя страна би гарантирало и работните места. Нуждата от социална дистанция често поставя тези две цели в противоречие и нашето ново решение iSelfCheck има за цел именно тяхното постигане, без компромиси в нито едната посока”, разказа Деян Ненов, изпълнителен директор на Sirma USA.

Понякога носенето на маска, постоянната дезинфекция на офисите и спазването на дистанция не е достатъчно, за да се гарантира, че заразата е под контрол и работните места са безопасни. iSelfCheck улеснява служителите в техните усилия да се самонаблюдават и да са информирани за всички симптоми, като същевременно помагат на компаниите да осигуряват безопасни работни места, поясни Ненов.

iSelfCheck е комбинация от мобилно приложение за самоконтрол на служителите, администраторски панел за цялостно управление на офис присъствеността и термокамера, която се поставя на входа на офисите.

Всеки ден, преди даден служител да влезе в офиса, той трябва да се сертифицира самостоятелно през мобилното приложение, отговаряйки на набор от въпроси за състоянието му. Това проучване отнема не повече от 10 секунди. Самите въпроси могат лесно да се променят всеки път, когато се появи информация за нови важни симптоми. По този начин, компанията може да отговори в реално време на променящата се, понякога на ежедневна база, информация от правителствените институции по темата.

Преди да влезе в офиса, служителят се сертифицира, отговаряйки на набор от въпроси
(снимка: Сирма)

Ако проучването покаже, че е налице комбинация от симптоми, които могат да бъдат свързани с Covid-19, мобилното приложение учтиво ще помоли служителя да си остане у дома. Тези от служителите, които са декларирали, че са в добро здраве и имат разрешение да посетят офиса, получават QR код, който се използва като уникален идентификационен номер за достъп до офиса. Сканирайки QR кода на специално разработен четец, служителите преминават през термокамера, която е поставена на всеки вход на офис сградата и изпраща информация до администраторския панел.

От Сирма уточниха, че софтуерът iSelfCheck управлява политиките за достъп до дадени фирмени локации, а не е свързан с медицински и здравни съвети или препоръки.

Въпреки че е създаден конкретно в контекста на Covid-19 пандемията, iSelfCheck може да се превърне и в дългосрочно решение за компаниите да подобрят контрола на достъпа, както и да управляват по-добре здравословното състояние на служителите в реално време. Системата е лесна за употреба и същевременно генерира ценни отчети в реално време за здравния статус на екипа, което може да има положителен ефект в дългосрочен план, във връзка с други епидемии и ситуации.

Коментар