Текат дискусии за електронна трудова книжка

Работна среща в БСК обсъди текущата ситуация с електронната трудова книжка
(снимка: БСК)

Усилията на различни организации по създаване на електронна трудова книжка следва да се обединят, настояха участниците в работна среща на Българската стопанска камара, Фондация „Право и Интернет” (ФПИ) и Българска конфедерация по заетост (БКЗ).

Още през 2014 г. БСК предложи електронна трудова книжка да замести хартиената. Целта е да бъдат минимизирани негативните последици за работещите при загуба и унищожаване на трудовата книжка или липса на печати и подписи, да се повиши контролът и да се намалят трудово-осигурителните измами.

Чрез електронизиране на трудовата книжка ще се осигури достъп до вписаната в нея информация в реално време и ще бъде намалена административната тежест за работодателите (отпадане на необходимостта от връчване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ на работника или служителя, издаване на УП 2 и УП 3).

Не на последно място, информацията ще се структурира в национален обхват и това ще позволи тя да бъде използвана при провеждане на политики на пазара на труда.

Преди малко повече от година БСК реагира остро срещу представения за публично обсъждане проект на нова Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж. „Удовлетворени сме, че в крайна сметка предложението за нова хартиена трудова книжка не се възприе, защото това с нищо не би улеснило нито работодателите, нито за работещите. Смятам, че с малко усилия и средства, но с добра координация между институциите можем да постигнем тази дигитализация” , каза Мария Минчева, директор на Правната дирекция в БСК.

Според проф. д-р Георги Димитров, председател на ФПИ, е необходимо изграждане на изцяло нова информационна система, която да не бъде просто регистър, а да управлява нова база данни и да се постигне една комплекса електронна услуга, в която е предвидена възможност за различни видове достъп. „Концепцията за новата система трябва да е ясна и изчистена и да има съгласието на всички страни”, допълни той.

През последните няколко месеца екипи на БСК, съвместно с Българската асоциация за управление на хора (член на БСК) стартираха съвместна работа по актуализиране на предложението на преход от хартиена към електронна трудова книжка.

За да се реализира предложението за електронна трудова книжка, са необходими и редица нормативни промени, които предстои да бъдат предложени в пакет. Напредъкът по цялостната концепция и предложенията ще бъдат обобщени и представени пред МТСП.

След финализиране на концепцията за преминаване към „електронна трудова книжка”, предстои обсъждането й с членове на Камарата, както и със синдикалните организации.

Коментар