Микророботи възстановяват нервни връзки

Възстановяване на връзката между две групи от нервни клетки
(илюстрация: DGIST-ETH)

Ново изследване разкри още един начин за лечение на хора с увреждания на нервната система – с помощта на малки, магнитно-контролирани роботи, които помагат на нервните клетки да изграждат връзки.

Микророботите могат да действат като съединители за нервните клетки, запълвайки празнините между тях. Нещо повече, това откритие ще позволи на учените да създадат мрежи от нервни клетки в лабораторни условия и може дори да доведе до появата на ефективни начини за възстановяване на увредените нервни клетки при хората.

Изследователи от южнокорейския център за микророботика DGIST-ETH са създали роботи с дължина само 300 микрометра, които се явяват своеобразни проводници между предаващите сигнала аксони и приемащите дендрити при плъховете – тези израстъци на нервните клетки използват робота като мост и по този начин възстановяват връзките.

В рамките на експеримента са изградени връзки между две отделни групи (клъстери) от нервни клетки, отглеждани върху стъклени плочи. С помощта на магнитни полета учените насочват  микроробот с „товар” от нервни клетки към желаната връзка. Когато достигне целта си, роботът се фиксира със стабилно магнитно поле.

След това нервните клетки на микроробота започват да се приближават към клъстерите, а клетките в клъстерите пускат израстъци в посока към робота. Образуваните връзки позволяват на невронните сигнали да преминават от един клъстер с нервни клетки към друг.

Тези невронни мостове ще помогнат на изследователите да създадат копия на сложни мрежи от нервни клетки в мозъка. Освен това откритието може да доведе до нови начини за изследване на растежа на нервните клетки, което от своя страна ще позволи лечение на хора с увреждане на нервната система. Възможна е и появата на биологични компютри с живи нервни клетки вместо чипове.

Коментар