WiMAX технологията ще доминира на пазара за безжичен широколентов достъп

WiMAX технологията ще доминира на пазара за безжичен широколентов достъп
24/03/2006 – NEXCOM Bulgaria
Според доклад на консултантската компания Senza Fili Consulting[1], WiMAX технологията бързо ще се наложи на пазара за безжичен широколентов достъп, но доказването й като истински мобилна технология ще е по-труден и бавен процес. Въпреки това, 802.16e (версията на WiMAX, която поддържа мобилен достъп) със сигурност допълни 802.16-2004 (версията на WiMAX за фиксиран достъп). Добавената стойност на стандарта 802.16e се изразява в това, че той отговаря на изискванията както на доставчиците на фиксирана телефония, така и на тези на мобилните оператори. Масовото навлизане на тази технология поради очевидните й технологични предимства ще доведе от своя страна до реализирането на икономии от мащаба, които са предпоставка за намаляване на цената на оборудването и крайните устройства.
Според Senza Fili Consulting, 57 % от абонатите на WiMAX ще са започнали да използват 802.16e до 2010 г. Моника Паолини, автор на доклада, отбелязва, че мобилните оператори с 3G мрежи няма да са първите, които ще заложат на WiMAX. Тя казва, че както нови,така и утвърдени телекомуникационни оператори, които не разполагат с честотен обхват за мобилни услуги, ще дадат тласък на развитието на WiMAX, защото това ще им даде огромното преимущество да предоставят широк набор от услуги, включително фиксирана и мобилна телефония, без да са зависими от инфраструктура и честоти, собственост на „големите играчи” на пазара. Технологията WiMAX предлага както фиксиран, така  и мобилен достъп чрез една и съща инфраструктура. Чрез нея може да се предложи безжична връзка, насочена към широк спектър от потребители, посредством фиксиран, преносим (nomadic) и мобилен достъп до услуги по пренос на данни, глас, а в последствие и на видео.
До 2010 г. се очакват над 15,4 млн. абонати на WiMAX по целия свят, а приходите от услугите, базирани на WiMAX ще генерират 16,5 млрд. щ.д . Най-бързо ще се развият пазарите на WiMAX в страни като Китай и Мексико, където WiMAX е ценово ефективно решение, което да осигури достъп до крайния клиент. Друг потенциален пазар са страните с ниска степен на либерализация на телекомуникационния пазар, където WiMAX ще бъде високоефективна алтернатива на ADSL, предоставяна от традиционните оператори. От своя страна, WiMAX дава огромни възможности за алтернативна „последна миля”. Така например в Австрия WiMAX Telecom Group преди месецлансира първата в света телефонна услуга, базирана на технологията WiMAX. Това позволява на “WiMAX FON” да е най-евтиното телефонно решение в Австрия, което се дължи на ниската цена на така изградената безжична „последна миля” от оператора.

[1]   Senza Fili Consulting е специализирана компания за проучвания и анализ на безжични технологии и услуги. Компанията извършва проучвания в областта на WiFi и WiMAX, както и на други технологии за фиксиран и мобилен безжичен достъп и различни видове услуги.

Коментар