CERT България работи по проект за повишаване на капацитета

Васил Грънчаров разкри параметрите на проект за повишаване на капацитета на CERT България
(снимка: ДАЕУ)

Националният център за действие при инциденти в информационната сигурност (CERT България) представи проект за повишаване на капацитета си, стана ясно на виртуална пресконференция в платформата Zoom.

В рамките на проекта ще бъде осигурен необходимият технически инструментариум и ще се повиши квалификацията на екипа да отговаря на предизвикателствата в сферата на киберсигурността, обяви Васил Грънчоров, ръководител на проекта.

Така ще бъдат изпълнени изискванията на Директива 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза и на Закона за киберсигурност, допълни той.

Предвижда се изграждане на център за национални и международни учения в областта на киберсигурността, лаборатории за анализ на злонамерен софтуер и криминалистичен анализ, както и национална мрежа на екипите за реагиране при инциденти в компютърната сигурност и споделяне на информация за рискове, заплахи и уязвимости.

Освен това CERT България ще се присъедини към основната платформа за услуги на мрежата на европейските екипи за реагиране при инциденти в компютърната сигурност (MeliCERTes Core Services Platform) за международно сътрудничество в областта на киберсигурността.

Проектът се изпълнява с безвъзмездна финансова помощ по процедура CEF-TC-2018-3. Общата му стойност е 1 298 495 евро, от които 973 872 евро от Европейската комисия и 324 623 евро национално съфинансиране. Бенефициент по проекта е Държавна агенция „Електронно управление”.

Коментар