Технологичният стартъп Биодит излиза на фондовия пазар

Биодит е един от най-бързо развиващите се членове на Българската стопанска камара
(снимка: БСК)

Технологичната компания „Биодит” ще направи първично публично предлагане на акции (IPO) на 21 януари 2021 г. Това е първото IPO на Пазара за растеж на Българската фондова борса – BEAM, съобщиха от Българска стопанска камара.

Биодит е основана през 2015 г. и специализира в разработването на решения за домашна и корпоративна сигурност, базирани на биометрични данни. Компанията произвежда и устройства за контрол на достъп и работно време, както и единствената по рода си биометрична система за превенция на автомобилна кражба – CarSec.

Капиталът на дружеството е в размер на 12,8 млн. лв., а сред акционерите в него са фондовете NEVEQ ІІ и Имвенчър. Основният актив на компанията е интелектуална собственост, която е оценена на 4,2 млн. евро и е регистрирана в Патентното ведомство.

Заради забавянето с излизането на капиталовия пазар, компанията междувременно реши да набере рисков капитал, за да изпълнява плана си за разширяване. На аукциона ще бъдат предложени до 1 млн. акции на компанията – обикновени, поименни, безналични акции, всяка с номинална и емисионна стойност от 1 лев.

В случай че всички акции от увеличението бъдат записани, капиталът на дружеството ще се увеличи до 13 820 583 броя акции, като всички издадени книжа ще бъдат допуснати за търговия на пазар BEAM.

Предлагането ще се счита за успешно и капиталът ще бъде увеличен, ако са записани и платени не по-малко от 250 хил. акции – минималният размер на емисията.

За какво ще бъдат използвани набраните средства? През следващите 12-18 месеца усилията на „Биодит” АД ще бъдат насочени към увеличение на продажбите и затвърждаване на позицията на пазарен лидер в сферата на биометрията на българския пазар и активно навлизане в различни европейски пазари чрез предоставяне на високотехнологични продукти за контрол на достъпа и работно време, посочиха от компанията.

За последните 18 месеца Биодит успя да придобие пазарен дял от около 4% в сектора на производствени предприятия с персонал над 100 служители в България. Дневно между 10 000 – 20 000 работници използват високотехнологичните продукти и биометричните системи на дружеството за контрол на достъп и работно време.

Като знак за дългосрочната перспектива за развитие на Биодит, нейният мажоритарен собственик заяви, че няма да продава дялове от компанията в следващите 24 месеца.

Коментар