Колко часа интернет да разрешим на децата?

Децата в предучилищна възраст не трябва да се застояват повече от час на ден в мрежата
(снимка: CC0 Public Domain)

Екип от учени обяви по време на международната конференция Edcrunch резултатите от проучване за ефекта на интернет-активността върху умствените способности на децата. Наред с други неща, работата на руските изследователи разкрива оптималната продължителност на присъствието на ученици от различни възрасти в глобалната мрежа.

Децата, които прекарват няколко часа на ден онлайн, показват по-високи познавателни способности, отколкото своите връстници, които са ограничeни откъм достъп до интернет, сочат данните, които изследователите определят като „статистически значими”.

Оптималното време за активност в интернет се различава за различните възрастови групи:

  • децата от предучилищните групи (5-6 години) трябва да са онлайн до един час на ден:
  • малките ученици (7-11 години) могат да прекарват онлайн от един до три часа;
  • за тийнейджърите (12-13 години) е безопасно да ровят в интернет от три до пет часа.

Ако това време бъде надвишено, способността за „серийна организация на движенията и действията”, както и показателите за „слухово-словесна памет и способността за съставянето на разказ” значително намаляват.

Извадката се състои от 200 деца, които са били разделени на четири групи по възраст и честота на използване на различни устройства с достъп до интернет. Изводите на учените съвпадат с резултатите от подобни изследвания на експерти от Австралия и САЩ.

Коментар