Неясни картови транзакции често смущават потребителите

Картодържателите очакват по-голяма прозрачност и детайлна информация за транзакциите
(снимка: CC0 Public Domain)

Повече от три четвърти (77%) от картодържателите споделят, че понякога не могат да разпознаят покупки от историята на транзакциите си, като за почти 1 от всеки 5 това се случва често, сочи проучване на Mastercard в 10 европейски държави.

При неразпознаване на трансакция, картодържателите най-често се чувстват неспокойни (42%), или дори безпомощни (12%), като българите посочват най-високо ниво на негативни преживявания в Централна и Източна Европа – 47%.

Почти 6 от всеки 10 потребители в Европа успяват след време да си припомнят покупката, 6% не предприемат нищо, а останалите търсят разяснение от търговеца (6%) или от банката (35%).

Най-голяма част от българите – 57%, търсят първо съдействие от страна на банката, а след това се опитват да си припомнят дали са извършили плащането. Тази тенденция се наблюдава и в Гърция, Румъния и Украйна.

В резултат на безпокойството от потенциална измама, картодържателите често изпращат запитвания или подават чарджбек заявки към издателя, в случай на транзакция, която не разпознават.

В една трета от случаите, картодържателите споделят, че в крайна сметка си припомнят, че са извършили транзакцията, но са забравили за нея. При още 1 на всеки 10 случая, друг член на семейството е използвал картата за транзакция, неразпозната от картодържателя.

Участниците в проучването посочват, че искат да виждат повече детайли за транзакциите в историята на покупките си, за да ги разпознават по-бързо. Като най-полезна информация на първо място посочват името (67%) и логото (31%) на търговеца и място на покупката (44%).

Така обогатена, историята на транзакциите би дала на потребителите увереността, че държат под контрол разплащанията си, според 4 от 10 участници в проучването.

Прозрачната и детайлна информация може лесно да бъде предоставена. Mastercard, в частност, си партнира с технологичната компания Ethoca в разработката на иновация за предоставяне на обогатена и разпознаваема информация за транзакциите, която да повишава прозрачността при плащанията.

Съвместното решение внася необходимата яснота в информацията от мобилното банкиране, като предоставя на потребителите допълнителни детайли за транзакциите от рода на име и лого на търговеца и място на покупката.

Коментар