Бош се прицелва в нов AIoT пазар за милиарди

Познанията на Бош в електрониката и софтуера са предимство спрямо конкурентите
(снимка: Бош)

AIoT – комбинацията от изкуствен интелект (AI) и интернет на нещата (IoT) – ще създаде възможности за пазарен ръст за милиарди, заявиха от немската компания Бош при обявяване на предварителните финансови резултати за 2020 г.

„Искаме да се превърнем във водеща AIoT компания”, каза д-р Фолкмар Денер, председател на Управителния съвет на Robert Bosch GmbH. „Благодарение на широките ни познания в тази сфера и на богатия опит в електрониката и софтуера, ние разполагаме с повече предимства от голяма част от конкурентите ни”, допълни той.

За да надгради своя опит в областта на изкуствения интелект, в началото на 2017 г. компанията създаде Бош Център за изкуствен интелект (BCAI) – стъпка, която вече дава плодове. Само три години след създаването му първоначалната инвестиция се изплати – приносът на BCAI за финансовия резултат сега е около 300 милиона евро.

В момента в BCAI работят общо около 270 специалисти по изкуствен интелект, които разработват над 180 проекта в областта на мобилността, производството, умния дом и селското стопанство.

Новата дивизия за интердисциплинарни компютърни системи с около 17 000 сътрудници също ще играе важна роля по пътя на Бош към превръщането му в AIoT компания. Тя обединява разработването на хардуер и софтуер за нови архитектури на автомобилната електроника, обясни Денер.

„Това е нашият портал към един нововъзникващ пазар, движен от по-високи нива на интелигентност в автомобилите”. Само през втората половина на 2020 Бош спечели поръчки на стойност около 2,5 милиарда евро за своите автомобилни компютри. Допълнителни сделки за милиарди ще последват през тази година.

През втората половина на 2020 Бош е спечелила поръчки за 2,5 млрд. евро за автомобилни компютри
(снимка: Бош)

Бош разработва AIoT приложения във всички свои бизнес сектори. Един пример е Aviotec, видео-базирана пожароизвестителна система, която използва изкуствен интелект за откриване на дим и пламъци, дори и ако единственият светлинен източник е инфрачервена светлина.

Друг пример е апликационната платформа за визуална проверка на детайли, която с помощта на изкуствения интелект открива и най-малките повърхностни драскотини. А новия самообучаващ се сензор с AI във фитнес тракерите минимизира латентността и консумацията на енергия. Тук интелeктът е вграден в самия сензор (edge AI).

През 2020 г. Група Бош постигна положителен резултат въпреки въздействието на кризата с коронавируса и спада в автомобилното производство. В действителност доставчикът на технологии и услуги се представи по-добре от първоначалните очаквания.

По предварителни данни, печалбата на Група Бош преди лихви и данъци (EBIT) възлиза на близо 1,9 милиарда евро, като маржът на EBIT е около 2,5%. След коригиране на разходите за преструктуриране, очакваната печалба е приблизително 3,3 милиарда евро – марж от около 4,5%.

Приходите от продажби на Група Бош възлизат на 71,6 милиарда евро: годишен спад от 4,4% след корекция на ефекта от курсовите разлики, сочи предварителният доклад на компанията.

Коментар