Всички продукти на Бош ще имат изкуствен интелект

Бош си поставя амбициозна цел да бъде водещ играч в областта на изкуствения интелект (източник: Bosch)

Индустриалните приложения на изкуствения интелект ще бъдат основен акцент в бъдещата специализация на Бош, съобщиха от германския доставчик на технологии и услуги при обявяване на рекордни финансови резултати за 2018 година.

„До средата на идното десетилетие искаме всички наши продукти да бъдат с изкуствен интелект или той да участва в разработката и производството им“, заяви д-р Фолкмар Денер, председател на управителния съвет на Robert Bosch GmbH.

„Вярно е, че американските и китайските компании доминират в тази област на потребителската индустрия, но без опит в областта на мобилността, производството и сградите, потенциалът им ще изостане в сравнение с индустриалния изкуствен интелект“, допълни мениджърът.

Бош си поставя амбициозна цел да бъде водещ играч в областта на изкуствения интелект. За да реализира намерението си, компанията планира до 2021 г. да увеличи 4 пъти броя на експертите си в тази област.

Между 2015 и 2030 г. личната мобилност ще се увеличи с 50%, според ITF (източник: Bosch)

В момента служителите в Центъра за изкуствен интелект на Бош работят върху 150 проекта. Един от тях е сензорната система SoundSee.

„С технологията на машинното обучение алгоритъмът на SoundSee „чува“ дефектите”, обясни Денер. По този начин неизправностите на машините могат да се прогнозират точно, което от своя страна намалява разходите за поддръжка и увеличава производителността.

През май тази година системата SoundSee ще бъде изпратена на Международната космическа станция. Бош вижда търговски приложения за нея в производството, сградите и автомобилите.

Автоматизираното шофиране е едно от направленията в AI разработките на компанията (източник: Bosch)

Друг пример за напредък в тази сфера е многофункционалната камера за автоматизирано шофиране, която комбинира алгоритми за обработка на изображения с методи на изкуствения интелект. Резултатът е интелигентна автомобилна камера, която забелязва пешеходците и веднага разпознава и предсказва поведението им.

Коментар