Всички продукти на Бош ще имат изкуствен интелект

Бош си поставя амбициозна цел да бъде водещ играч в областта на изкуствения интелект (източник: Bosch)

Индустриалните приложения на изкуствения интелект ще бъдат основен акцент в бъдещата специализация на Бош, съобщиха от германския доставчик на технологии и услуги при обявяване на рекордни финансови резултати за 2018 година.

До средата на идното десетилетие искаме всички наши продукти да бъдат с изкуствен интелект или той да участва в разработката и производството им“, заяви д-р Фолкмар Денер, председател на управителния съвет на Robert Bosch GmbH.

Вярно е, че американските и китайските компании доминират в тази област на потребителската индустрия, но без опит в областта на мобилността, производството и сградите, потенциалът им ще изостане в сравнение с индустриалния изкуствен интелект“, допълни мениджърът.

Бош си поставя амбициозна цел да бъде водещ играч в областта на изкуствения интелект. За да реализира намерението си, компанията планира до 2021 г. да увеличи 4 пъти броя на експертите си в тази област.

Между 2015 и 2030 г. личната мобилност ще се увеличи с 50%, според ITF (източник: Bosch)

В момента служителите в Центъра за изкуствен интелект на Бош работят върху 150 проекта. Един от тях е сензорната система SoundSee.

С технологията на машинното обучение алгоритъмът на SoundSee „чува“ дефектите”, обясни Денер. По този начин неизправностите на машините могат да се прогнозират точно, което от своя страна намалява разходите за поддръжка и увеличава производителността.

През май тази година системата SoundSee ще бъде изпратена на Международната космическа станция. Бош вижда търговски приложения за нея в производството, сградите и автомобилите.

Автоматизираното шофиране е едно от направленията в AI разработките на компанията (източник: Bosch)

Друг пример за напредък в тази сфера е многофункционалната камера за автоматизирано шофиране, която комбинира алгоритми за обработка на изображения с методи на изкуствения интелект. Резултатът е интелигентна автомобилна камера, която забелязва пешеходците и веднага разпознава и предсказва поведението им.

Коментар