Настъпва ера на периферните центрове за данни

Микро, мини и контейнер центрове за данни се разполагат в периферията на облака (източник: CC0 Public Domain)

Дигиталният начин на живот оказва огромно влияние върху пазара на центрове за данни и неговия възходящ ръст. Налице е все по-голямо търсене на устройства за съхранение, изчислителна мощност, пренос и анализ на данни, заявиха експерти по време на семинар на R&M България под мотото „Бъдещето на интелигентните сгради“, състоял се тази седмица в София.

Според проучване на CNCF, използването на облака в периода от март до ноември 2018 г. е нараснало със 135% само в Азия. Това е основната причина, поради която доставчиците продължават да инвестират значително в центрове за данни с хипермащаб и в колокационни центрове, както и в ИТ оборудване и окабеляване.

Данните в световен мащаб сочат, че инвестициите в тази област нарастват с около 9% годишно. Според проучване на Dell’Oro, центровете за данни вече преминават към 40 и 100-гигабитово Ethernet поколение, а Ethernet Alliance и IEEE започнаха да проправят пътя за 800-гигабитови и 1,6-терабитови Ethernet мрежи.

В същото време прогнозите на Wintergreen Research сочат, че обемът на пазара на хипермащабни центрове за данни ще се утрои, достигайки 360 милиарда щатски долара до 2023 г. От Synergy Research Group пък очакват броят на мегацентровете за данни в света да надхвърли 600 до 2020 г. Днес центровете за данни са около 450 и се управляват предимно от гиганти като Alibaba, Amazon и Apple.

„Докато тази тенденция към сложни мащабни проекти и висока производителност се запазва, относително новата категория периферни (Edge) центрове за данни също придобива все по-голямо значение“, коментира Андреас Рюселер, СМО в R&M. Микро, мини и контейнер центровете за данни са разположени на периферията на облака и от R&M предвиждат конкретна нужда от изграждане на такива периферни дейта центрове на местата, където се генерират огромни количества данни с необходимост тези данни да се запазят локално или да се обработят незабавно.

Подобни центрове за данни ще намерят приложение в дигитализираните индустриални производства, здравеопазването и медицинската техника, приложенията на добавената реалност и изкуствения интелект. Гейминг индустрията и областите, където се използва богат видео стрийминг, също ще се възползват от възможностите на Edge технологията за центровете за данни, за да гарантират пълноценно потребителско изживяване.

Промените ще бъдат провокирани от факта, че днес една трета от съществуващите корпоративни центрове за данни достигат своя капацитет. Според Gartner, до 2025 г. около 80% от компаниите ще се откажат от своите собствени дейта центрове, като ще изнесат на аутсорсинг преработката и съхранението на данните.

Експертните прогнози сочат, че периферните центрове за данни ще започнат да играят ролята на междинно хранилище и точка за агрегиране на данните. Те ще поемат работните процеси, облекчавайки натоварването на мрежите и големите центрове за данни. Експертите на R&M прогнозират по-скоро възникване на симбиози, вместо строго разделение между облака и периферията, от които печеливши ще бъдат клиентите.

„Когато огромни обеми от данни трябва да се обработват незабавно, пътят до един централен мегацентър за данни често е много дълъг и твърде скъп. Затова Edge Computing ще се превърне в следващата голяма тема по пътя на дигитализацията на икономиката и обществото. Ние сме в началото на ерата на периферните центрове за данни”, каза в заключение Андреас Рюселер.

Коментар