Адресите в домейна .eu вече и на кирилица

Гражданите и предприятията в ЕС вече ще са в състояние да регистрират имена на домейни с букви, различаващи се от латинските

В края на миналата седмица Европейската комисия прие нови правила, които позволяват на интернет потребителите и предприятията да регистрират имена на домейни в рамките на „.eu”, като използват буквите на всички 23 официални езика на Европейския съюз, вкл. български и гръцки.

Това означава, че по-късно тази година българите ще можем да разполагаме с уебсайтове в домейна „.eu”, чийто адрес е на собствения ни език. Чехите също ще се възползват от промяната, тъй като досега можеха да използват само 27 от общо 42-те букви в своя език. Същото важи и за литовците, които разполагаха с 23 от 32- те си букви в имената на сайтове .eu.

Досега имената, регистрирани в домейна от първо ниво „.eu”, можеха да съдържат само буквите от „a” до „z”, цифрите от „0″ to „9″ и „-“. В бъдеще ще е възможно регистрирането в „.eu” на имена, съдържащи букви като „à”, „ą”, „ä”, „ψ” или „д”, съобщи Комисията.

Гражданите и предприятията в ЕС вече ще са в състояние да регистрират имена на домейни с букви, различаващи се от латинските, което е от важно значение за езици като българския и гръцкия. Понастоящем България е измежду държавите с най-малък брой регистрирани имена на домейни в „.eu” – само 9 578.

„Изборът на „.eu” представлява за предприятията много прост начин да покажат, че те са с регистрирано седалище в една 27-те държави-членки на ЕС и са подвластни на високите стандарти на законодателството на ЕС особено по отношение на защитата на данните, защитата на потребителите или регулирането на финансовия пазар на ЕС”, заяви Вивиан Рединг, комисар по въпросите на информационното общество и медиите.

„Тогава е напълно естествено да се позволи избраните от европейците имена на домейни да бъдат също толкова разнообразни както самата Европа. Ето защо решихме, че домейнът „.eu” следва да е на разположение на всички азбуки, използвани в държавите-членки, и да позволява употребата на всички букви, използвани на 23-те официални езика в Европейския съюз”, коментира Рединг.

Очаква се новите правила допълнително да увеличат привлекателността на името на европейския домейн от първо ниво. Потребителите на интернет трябва да са установени в една от 27-те държави-членки на ЕС, за да могат да регистрират име на домейн в „.eu”.

Публикуваните от Европейската комисия нови данни показват, че популярността на домейна „.eu” продължава да нараства. Броят на регистрираните имена на домейни в „.eu” се е увеличил с по 11% през 2007 и 2008 г. За това спомага и обстоятелството, че разходите за регистриране намаляха от 10 евро на 5 евро през 2007 г. и още веднъж през 2008 г. – на 4 евро.

Домейнът „.eu” се разраства особено бързо в Източна Европа, като между 2006 и 2008 г. броят на регистрираните в него имена на домейни се е увеличил със 149% в Полша и с 142% в Литва.

„.eu” се превърна в четвъртият по популярност европейски домейн от първо ниво за код на държава, като е превъзхождан само от домейните „.de” (за Германия), „.uk” (Обединеното кралство) и „.nl” (Нидерландия). В световен мащаб „.eu” е на девето място измежду интернет домейните по степен на използване.

Администрирането на домейна „.eu” е възложено на EURid — независима организация с нестопанска цел. През първата година от съществуването на домейна „.eu” в него бяха регистрирани 2,5 милиона имена, а през 2007 г. бяха добавени още 300 000.

Коментари по темата: „Адресите в домейна .eu вече и на кирилица”

добавете коментар...

  1. Tozi

    Страхотно, поредната безмислица.
    Много ми е интересно дали някои германец или американец ще сети да пише на кирилица?

Коментар