Видеото издига IP трафика до зетабайт ниво

Потреблението на широколентов интернет и глобалният IР трафик продължават да растат с бързи темпове. Това се дължи на разширеното използване на интерактивни медии и на резкия скок в употребата на видео съдържание чрез различни устройства, според ново проучване на Cisco.

Глобалният IР трафик ще нарасне пет пъти до 2013 година, достигайки две трети от зетабайта или 667 екзабайта (зетабайтът е равен на трилион гигабайта), сочи прогнозата Cisco Visual Networking Index (VNI). Месечният трафик след четири години ще бъде около 56 екзабайта.

В Азия и Тихоокеанския регион IP трафикът ще нарасне до 21 екзабайта на месец, а в Северна Америка обемът му ще достигне 13 екзабайта, изпреварвайки с малко Западна Европа, където прогнозата е за 12,5 екзабайта на месец. Близкият Изток и Африка ще реализират най-бърз растеж с комбиниран годишен темп на развитие от 51%, достигайки 1 екзабайт на месец през 2013 г.

Двигателят на растежа е видеото. Общият дял на всички видео формати (телевизия, VoD, интернет видео и P2P) ще надхвърли 90% от световния потребителски IP трафик през 2013-а. Трафикът за видео комуникации (видео разговори и моментни съобщения) ще се увеличи 10 пъти за разглеждания петгодишен период (2008-2013).

Мобилният трафик на данни почти ще се удвоява всяка година, нараствайки 66 пъти. Делът на видеото ще бъде почти 64% от общия световен мобилен трафик на данни през 2013 г.

Хиперсвързаността” на потребителите (която включва активно и пасивно свързване в мрежа), увеличава дигитализацията, като IP мрежата поддръжка все повече функции едновременно през различни устройства – телевизор, компютър, мобилно устройство и др., отбелязва Cisco.

Активната дигитална многофункционалност – слушането на онлайн музика, работата онлайн, браузването и моментните съобщения през телефон ще прибавят всеки ден по 6 часа в мрежа.

Пасивната мрежова свързаност, като например DVR записите при гледане на друга програма в мрежа, онлайн съхранението на данни, бекъп и видео от устройства за охрана и видео наблюдение, ще добавят още 6 часа в мрежата всеки ден.

Потреблението на видео услуги се насърчава от нарастващия брой дигитални устройства с екрани, отчита проучването на Cisco. Освен че се увеличава броят на цифровите устройства, но и все повече от тях имат дисплеи.

По-големите размери на екрана увеличават нуждата от видео с висока резолюция и по този начин расте IP трафикът.

До 2013 г. площта на цифровите екрани в световен мащаб ще бъде около 1 милиард квадратни метра или равностойността на 2 милиарда големи телевизионни екрана, което е 15 пъти повече от площта на Манхатън. Ако бъдат поставени един до друг, всички екрани по света ще обиколят земното кълбо 48 пъти, е изчислила Cisco.

Коментар