Цифрова карта „преброява” дърветата в София

Картата ще се попълва с участието на доброволци от широката общественост
(снимка: Едно Дърво)

Всички дървета в София ще бъдат регистрирани в цифрова карта. Вписването на дърветата ще се случва на принципа на „краудсорсинг”, тоест с участието на доброволци от широката общественост. Цифровата карта ще помогне значително за създаването и актуализирането на публичния регистър на дълготрайната растителност в столицата.

В момента картата е стилизирана допълнително версия на OpenStreetMap. Когато регистрацията на дърветата започне от 15 май, картата ще позволява и формирането на допълнителни слоеве с информация, свързани с опазването на дълготрайната растителност в София.

Данните, въведени от граждани, ще бъдат верифицирани допълнително от експерти. Предвидено е те да добавят информация за таксономия, биометрия, особености и повреди.

Подобни карти имат повечето от големите градове по света. Цифровата карта помага за повишаване на информираността на обществеността и за подобряване на грижата за градските дървета.

Платформата е фокусирана именно върху дърветата като изключително ценен природен ресурс в урбанизираните територии. Повечето хора знаят, че зеленината има ключова роля за пречистването на въздуха. Но това не е всичко.

Дърветата предоставят т. нар. „екосистемни услуги”, които имат висока стойност: намаляване на шума, засенчване на улиците и намаляване на нагорещяването на улиците през лятото, съответно и намаляване на нуждата от енергия за охлаждане, създаване на условия за по-богато биоразнообразие и балансиране на климатичните промени.

„Наличието на детайлна информация за дърветата в града – техния брой, местоположение и състояние, би допринесло за по-доброто разбиране на техните нужди и ползите, които получаваме от тях”, казва Александър Петров, ландшафтен архитект в Софияплан, преподавател в УАСГ и част от екипа на инициативата. „Към момента няма достатъчно такава информация, което затруднява поддръжката и увеличава риска за хората, защото много от софийските дървета са застаряващи и това ги прави опасни”.

От екипа, стоящ зад разработката, обещават регистрирането на дърветата да е безкрайно лесно. Самите дървета ще се категоризират – напр. иглолистни, широколистни, увредени и др. Ще могат да се добавят и снимки.

Платформата „Едно Дърво” ще предлага събраната информация във вид на отворени данни, за да може да се използва свободно от други заинтересовани. Екипът има идея и за други, допълнителни „слоеве” с данни в картата, свързани с градската растителност, грижата за нея и опазването ѝ.

Мария Малцева

Мария Малцева

Коментари по темата: „Цифрова карта „преброява” дърветата в София”

добавете коментар...

  1. Хитро, нали

    Ако и направят приложение за андроид и ни позволят да го свалим на телефоните си, ще можем да им качваме дърветеата със GPS координатите + 2 снимки на короната и на стъблото.

    ..ако са умни де… така ще спестят стотици/хиляди работо часове (или ще си ги присвоят) 🙂

    Поздрави

  2. :o)

    Страхотна инициатива!

Коментар