Търсещите работа у нас се сблъскват с предразсъдъци

Половината от кандидатите за работа все още срещат предразсъдъци по време на интервю
(снимка: CC0 Public Domain)

Става все по-трудно човек да намери и започне работа в България, според 70% от анкетираните в национално изследване на маркетинговата агенция BluePoint, проведено през януари 2021 г. по поръчка на TELUS International Bulgaria.

Специфика на пазара на труда у нас е наличието на предразсъдъци, споделят една трета от анкетираните. Двете възрастови групи, за които това е валидно в най-голяма степен, са кадрите без опит на възраст до 24 години и хората над 45-54 години (53,2%).

Въпреки положителната тенденция, която в голяма степен се дължи на навлизането на все по-големи компании у нас, прилагащи „политика на толерантност/приемане”, всеки втори запитан споделя, че е усещал наличие на предразсъдъци по време на интервю за работа. В същото време на почти 30% от респондентите им се е налагало да скрият външен белег, етническа принадлежност, сексуална ориентация или друго поради страх от неприемане.

източник: TELUS International Bulgaria

Толерантността към „различните хора” на национално ниво все още не е толкова широко застъпена – само 2,3% смятат, че българите сме изключително толерантни, докато 49,5% твърдят, че обществото спада в графата „по-скоро нетолерантни”. Що се отнася до усещането колко толерантни са работодателите у нас, 34% споделят виждането, че те не са „отворени” към различията в кандидатите за работа.

Проучването проследява и кои според потребителите са неприемливите въпроси по време на интервю за работа. Сексуална ориентация – 73,3% и цвят на кожата – 69,3% са следвани от религиозна принадлежност – 57%, планове за деца – 55% и етническа принадлежност – 46%.

Но всички от изследваните лица декларират, че напълно приемат свои колеги, които са много по-млади или по-възрастни, с различни политически убеждения, стил на обличане, религиозна принадлежност.

Коментари по темата: „Търсещите работа у нас се сблъскват с предразсъдъци”

добавете коментар...

 1. Аха

  Значи 50% от участвалите смятат, че българите не са толерантни, но 100% от анкетираните се определят като толерантни?
  Нещо като 90% от шофьорите смятат останалите за ужасни, но 100% от тях се определят като примерни!
  Не знам как, но всички допитвания все така излизат…

 2. Йордан

  За какви предразсъдъци говорим? Ако наистина разбираш от нещата, които правиш, и имаш добро портфолио, фирмите се избиват да теб и се надцакват коя ще ти предложи по-добри условия, само и само да предпочетеш тях.
  Но ако си на 20 или на 50 години и нямаш идея какво въобще правиш – да, тогава много трудно някой би се излъгал да те вземе на работа.

 3. Anonymous

  …е идиоти нямаа просто как да взема, а мангал ептен!

Коментар