А1 на печалба от 55,6 млн. евро за първото тримесечие

Първото тримесечие на 2021 г. донесе ръст на приходите и печалбата за А1 България
(снимка: А1 България)

Телеком операторът А1 България обяви ръст на приходите и печалбата за първото тримесечие на 2021 г. Позитивните резултати се дължат на бизнеса с мобилни и фиксирани услуги, както и с ИКТ решения.

В периода януари-март А1 постига приходи от 132,2 млн. евро, което е с 3,6% повече спрямо първото тримесечие на миналата година. Печалбата преди данъци, такси, лихви и амортизация (EBITDA) възлиза на 55,6 млн. евро, регистрирайки ръст от 21,2% за отчетния период.

Услугите като цяло носят 105,9 млн. евро на телекома през първото тримесечие, бележейки рът от 7,3% на годишна база. Фиксираните услуги регистрират увеличение от 9,4% до 35,1 млн. евро. Средният приход от фиксирана линия (ARPL) нараства с 6,1% и достига 14,5 евро.

Приходите от мобилни услуги на А1 България са се увеличили с 6,2% до 70,7 млн. евро през отчетния период. Средният приход от абонат (ARPU) се увеличава с 8,5%, достигайки 6,3 евро, сочи отчетът на компанията.

Пазарът на мобилни услуги остана стабилен през първите три месеца на 2021 г., като се забелязва увеличено търсене на мобилни планове с неограничени минути и мегабайти. Тези дейности на компанията са компенсирали спада в роуминг услугите, който се дължи на по-малкото пътувания, свързани с пандемията от Covid-19.

Коментари по темата: „А1 на печалба от 55,6 млн. евро за първото тримесечие”

добавете коментар...

  1. Tanton

    КЗК спят зимен сън. От години.

  2. Иван

    Много ясно, че ще са на печалба, нали всички оператори надуха цените на мобилните услуги.

Коментар