Всички общински услуги вече са достъпни в egov.bg

Към всяка община в страната може да бъде заявена и платена всяка общинска услуга
(снимка: CC0 Public Domain)

Услугите на всички общини в България вече са достъпни по електронен път през Портала за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление” – egov.bg.

Всички общински администрации са присъединени към Единния модел за заявяване, заплащане и получаване на електронни административни услуги, като към всяка община в страната, може да бъде заявена и платена всяка една общинска услуга, уточниха от ДАЕУ.

Необходимо е гражданите да имат персонален профил в „Моето пространство” на Портала egov.bg  и квалифициран електронен подпис. Услугите могат да бъдат заявени както с физически, така и с мобилен електронен подпис.

Коментари по темата: „Всички общински услуги вече са достъпни в egov.bg”

добавете коментар...

  1. Съседа отдясно

    500 млн. лева (знайни) и 20 години. Все още има много други услуги на този портал, коото са афиширани, но отчайващо и упорито не работят – можете да се запознаете с наказанието ви по ЗДвП, да го платите, ама… друг път… иначе го има в “менюто”!

Коментар