Acer ще използва 100% възобновяема енергия до 2035 г.

Acer ще „екологизира” цялата верига на създаване и пускане на пазара на нови продукти
(снимка: Acer)

Производителят на компютри и електроника Acer обяви, че компанията ще използва само и единствено възобновяема енергия в производството си и това трябва да стане факт до 2035 година.

Някои от новите компютри на фирмата ще се правят предимно от рециклирани материали. Екологичните мерки са част от кампанията „Earthion” на Acer – съчетание от думите Earth (Земя) и Mission (мисия). С новите си еко-цели Acer се присъедини и към инициативата RE100.

Всъщност Earthion е цяла платформа, която ще обхване фирмата, нейните служители, както и партньорите-доставчици. Така би трябвало да се „екологизира” цялата верига на създаване и пускане на пазара на продуктите на компанията.

Материализация на това решение е пускането на ноутбука Aspire Vero, който е разработен изцяло с фокус върху устойчивостта.

Acer работи от няколко години в посока по-устойчиво производство, но до момента тези усилия не са били видни за широката общественост. Въпреки това групата Acer е постигнала целта си да намали въглеродните емисии с 60% до 2020 г. спрямо базовата 2009 г.

Като част от този план от 2013 година насам Acer използва все повече възобновяема енергия в производството си. Някои от фабриките на компанията имат многобройни соларни панели. В крайна сметка към 2020 г. 44% от енергията, която Acer употребява, идва от екологични източници.

Освен използването на възобновяема енергия и употребата на рециклирани суровини в производството, фирмата има и други цели в рамките на програмата Earthion. Една от тях е намаляването на материалите в опаковките.

Друго много съществено направление е рециклирането на батерии. През 2020 година това е довело до рециклирането на 50 тона батерии и вграждането на материалите от тях в нови акумулаторни механизми. Това ще продължи да бъде едно от съществените направления на работа по отношение на рециклирането и повторната употреба.

Мария Малцева

Мария Малцева

Коментар