Киберзащита като услуга набира популярност у нас

В резултат на използването на върхови технологии, производителността на хората може да бъде повишена над 10 пъти, коментира новата услуга Вихрен Славчев, CEO на Мнемоника
(снимка: Мнемоника)

Българската ИТ компания Мнемоника внедрява иновативно решение за „киберзащита като услуга”. От центъра за управление на киберсигурността „SOC Mnemonica” вече се възползват компании от сферата на услугите и финансите.

От ключово значение при кибер-инцидентите е времето за реакция, а в SOC Mnemonica то е свалено до 30 минути, съобщиха от компанията. С 50% могат да бъдат намалени разходите за информационна сигурност и предотвратяване на инциденти на всяка организация, ако се използва SOC като услуга, твърдят от Мнемоника.

Център за управление на киберсигурността открива и неутрализира киберзаплахи, извършва превенция на информационни пробиви, анализира и разследва инциденти и проследява поведението на потребителите. Услугата е налична като абонамент, което спестява на организациите изграждането на собствен SOC, поясниха от доставчика.

„Събирането и анализирането на различна по вид и съдържание информация за евентуални заплахи се извършва от опитни анализатори по киберсигурност и с най-съвременни решения за мониторинг на сигурността и управление на реакцията. В резултат на използването на върхови технологии, производителността на хората може да бъде повишена над 10 пъти. Намаляването на събитията, които могат да бъдат интерпретирани грешно (false positive), е в размер на до 90%”, съобщи Вихрен Славчев, изпълнителен директор на Мнемоника.

Компании от сферата на услугите и финансите вече разчитат на центъра за управление на киберсигурността. Сред тях е и „Агенция за събиране на вземания” ЕАД, където над 400 служители във всички офиси на организацията се възползват от безпроблемна администрация на дигиталния достъп.

Решението предлага агрегиране на всички записи и извеждане/отчитане на важните събития – за да се прецени дали случващото се не изглежда като част от систематични опити за пробив отвън, поясни Стоян Ангелов, ръководител отдел „Информационни и комуникационни технологии” в АСВ. „Намалихме до минути времето за реакции на потенциални киберинциденти”, допълни той.

Коментар