„Време като услуга” за дигиталния бизнес

„Equinix Precision Time” вече е налична и в България през Equinix Fabric, обяви Здравко Николов
(снимка: Equinix)

Първа по рода си функционалност „Време като услуга” обяви компанията Equinix, един от най-големите доставчици на дигитална инфраструктура в света, с два центъра за взаимосвързаност и на територията на България.

Equinix Precision Time е услуга с добавена стойност, предоставяна директно през Equinix Fabric (софтуерно дефинирана услуга за взаимосвързаност), която позволява на компаниите от дигиталната сфера да внедряват за минути „Time as a Service” (Време като услуга) с висока степен на точност, така че да могат да използват по-ефективно приложения в дигиталната среда със защитена времева синхронизация.

В хода на дигиталната трансформация, точната и защитена времева синхронизация на мрежовата инфраструктура на компаниите е от критично значение. За много глобални бизнеси, включително от сферата на финансовите услуги, онлайн гейминга, държавния сектор, производството, както и медиите и забавленията, „Време като услуга” е от ключово значение, за да отговорят на регулаторните изисквания и да поддържат точна времева синхронизация в мрежата за безпроблемно протичане на операциите.

Пропуските в сигурността и усложненията при инсталиране на традиционна GPS инфраструктура, както и рисковете за киберсигурността, които могат да възникнат при ползване на времеви услуги, достъпни през интернет, създават значителни препятствия за много компании, чийто бизнес зависи от времезакъсненията (latency). Те трябва да въведат времеви услуги с повече гъвкавост и без допълнителни капиталови разходи.

Equinix Precision Time е създадена да помогне на компаниите да превъзмогнат тези препятствия, като осигури защитена и надежда услуга „Time as a Service”, която поддържа времеви мрежови протоколи като NTP и PTP и е ценово ефективна, поясниха от доставчика.

Интеграцията с Equinix Fabric осигурява допълнителни възможности на клиентите да се възползват от големите дигитални екосистеми и да си осигурят взаимосвързаност с други физически или виртуални услуги, налични в платформата на Equinix.

Така например, новата услуга ще осигури на компаниите за телевизионно разпространение необходимия точен синхрон между аудио и видео емисии. Сайтовете за електронни спортове и онлайн гейминг ще могат да разчитат на хронологическа поредност при игри с много паралелни потребители (multiplayer). Платформите за търговия, банките и посредниците ще могат стриктно да спазват регулациите за точно определяне на времевия маркер на сделките и транзакциите.

Към момента Equinix Precision Time е налична с Equinix Fabric в рамките на IBX (International Business Exchange) центровете за данни на Equinix, намиращи се на глобални пазари в Северна и Южна Америка, Европа и Азиатско-тихоокеанския регион, включително в София.

Equinix Precision Time вече е налична в България през Equinix Fabric. Сигурен съм, че това ще открие още повече възможности за нашите клиенти. Особено тези от тях, чийто бизнес зависи от времевата синхронизация на тяхната мрежова инфраструктура”, коментира пускането на новата услуга Здравко Николов, изпълнителен директор на Equinix България.

Коментар