ВЕИ индустрията се трансформира – тенденциите за 2021

Очаква се границите на вятърната индустрия все повече да мигрират към морето
(снимка: CC0 Public Domain)

Потенциалът за увеличаване на търсенето на енергия от възобновяеми източници, съчетан с електрификацията на транспорта и засиленото участие на петролните и газовите компании във веригата на стойността на електроенергията, ускорява трансформацията на индустрията. Отминаващата година очерта някои тенденции, които ще окажат своето влияние още по-силно през 2021 г.

Сделки

Придобиванията и сливанията се случват все по-интензивно във всички сфери на „зеления” бизнес. Очаква се тази тенденция даже да се ускори през 2021 г., тъй като компаниите, комуналните предприятия и правителствата се подготвят да постигнат амбициозните си климатични цели, сочи доклад на Delloite. Различните индустриални играчи вероятно ще консолидират своите позиции по веригата на добавената стойност.

Възходът на водорода

Нововъзникващата водородна икономика обещава изграждане и разширяване на инфраструктурата за чиста енергия. С напредването на декарбонизацията много заинтересовани страни в индустрията обмислят проекти за производство и съхранение на водород в допълнение към системите за вятърна и слънчева енергия, за да намерят начини за намаляване на въглеродните емисии. През 2021 г. се очаква развитието на „зеления водород”, поради потенциала му да служи за сезонно съхранение на енергия. Бидейки „буфер”, той осигурява енергия „на поискване” и готовност за генериране на енергия за балансиране на мрежата.

Нови бизнес модели при батериите

Съхранението на енергия се превръща в един от най-бързо развиващите се бизнеси в границите на енергийната индустрия. Спадащите разходи и съзряването на новите технологии позволяват съхранението на енергията да става все по-целесъобразно от икономическа гледна точка. Паралелно с това става възможно батериите от бизнес- и домашен клас да предоставят множество функции – от спомагателни мрежови услуги до захранване „на поискване”.

Вятърът отива в морето

Очаква се границите на вятърната индустрия все повече да мигрират към морето през 2021 г. Тъй като комуналните дружества се фокусират върху декарбонизацията и преследват нулевовъглеродни цели, офшорните вятърни системи са привлекателни, защото обещават ефективност – благодарение на високия си капацитет и потенциал за разгръщане.

Динозаврите се адаптират

Като част от всеобщата трансформация през последните години се забеляза, че големите компании за добив на изкопаеми горива се ориентираха към промяна на фокуса и насочване към възобновяемата енергия. Много от тях започнаха да създават или да изкупуват фирми за разработване на решения за „новото поколение” енергия и екологично чист транспорт. Тенденцията ще бъде още по-очевидна през 2021 г.

Ефекти от Covid-19

Ревизията на веригите за доставки вероятно ще се превърне в приоритет за заинтересованите страни, тъй като индустрията на възобновяемите енергийни източници се стреми да си възвърне добрите темпове в ерата след пандемията.

Енергетиката и другите индустрии

В резултат на засиленото участие на множество междусекторни участници в проектите за ново поколение енергия и енергийно съхранение може да се очаква ускоряване на сближаването на енергийната индустрия с други сектори. Силната дигитализация обаче ще изправи в цял ръст своите предизвикателства: енергийните дружества ще трябва да инвестират усилено в технологии и знания за защита от кибератаки и смекчаване на рисковете от пробиви, кражби на данни и поражения от хакерски набези.

Коментар