Motorola с близо 90% ръст на мобилния пазар

„Наблюдаваме все по-голямо търсене от пазара за нашите устройства”, заяви Владислав Иванов
(снимка: Motorola)

Близо 90% ръст на приходите през четвъртото тримесечие на финансовата година обяви Mobile Business Group (MBG) – подразделението за мобилни технологии на Lenovo. Групата отчита най-доброто си финансово представяне, откакто придоби бизнеса на Motorola.

Приходите на MBG за периода януари-март 2021 г. възлизат на 1,54 млрд. щатски долара, което е ръст от 86% на годишна база (спрямо същия период на миналата година). Печалбата преди данъци в размер на 21 млн. щатски долара е най-високата след придобиването на Motorola.

За цялата фискална 2020/2021 година, приключила на 31 март, MBG бележи над 9% годишен ръст на приходите, като всеки действащ пазар е постигнал оперативна рентабилност за четири последователни тримесечия. Компанията постави фокус върху 5G устройствата на всички ценови нива, като бе сред първите, които въведоха 5G продукти в средния клас.

В България групата и в частност брандът Motorola също отчитат добри резултати: значителен ръст от над 100% на годишна база в „open-market” сегмента. Конкретни цифри за приходи и печалба на българския пазар не бяха обявени.

„Наблюдаваме все по-голямо търсене от пазара за нашите устройства, като това се отразява и в предлагането от страна на операторите”, коментира Владислав Иванов, генерален мениджър на компанията за Централнa и Източна Европа.

Коментар