Електронно заявяваме издирване на архивни документи

Нови е-услуги улесняват достъпа и справките с архивни документи
(снимка: CC0 Public Domain)

Издирване на архивни документи и изготвяне на писмена справка може да се заявява електронно през Портала за достъп до е-услуги на Държавна агенция „Електронно управление”. Това е само една от достъпните 11 нови е-услуги на Държавна агенция „Архиви”.

На Портала – в раздел „Доставчици на услуги” – „Държавни агенции” – ДА „Архиви”, потребителите могат да видят какви документи трябва да приготвят предварително, таксите и сроковете за предоставяне на услугата.

За да заявят електронно желаната услуга, потребителите трябва да имат Квалифициран електронен подпис (КЕП) и профил в Системата „Електронно връчване”.

Новите 11 е-услуги на ДА „Архиви” са:

 • 220 Издирване на архивни документи и изготвяне на писмена справка:
 • 284 Използване на архивни документи в читалня;
 • 423 Възпроизвеждане на архивни документи;
 • 1049 Изготвяне на копия на архивни документи;
 • 1051 Реставрация и консервация на архивни документи;
 • 1280 Изготвяне на препис-извлечение от архивни документи;
 • 1509 Издаване на удостоверение от Държавния военноисторически архив;
 • 1511 Експертиза на ценността на документи на физически и юридически лица;
 • 2448 Изготвяне на експертиза на документи за консервация и реставрация;
 • 2449 Микрофилмиране на документи, съхранявани извън Националния архивен фонд;
 • 2891 Издаване на читателска карта.

Коментар